Centrálny register zmlúv

Slovenská akadémia vied

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Máj 2016
Dohoda o uhradení cestovných náhrad
nahrady_mirossay
0,00 € Ladislav Mirossay Slovenská akadémia vied
17. Máj 2016
ZMLUVA o ubytovaní v ubytovacom zariadení SAV
ZmluvaGraban
0,00 € Slovenská akadémia vied Ján Graban
25. Máj 2016
DOHODA o zmene bankovej záruky (podľa zmluvy o dielo č. SA04B/SLL/SD01 zo dňa 30.6.2014)
SA04B/SLL/SD01-zaruka2016
0,00 € BLOCKa.s.; CFG, a. s. (pôvodne „WOOD4YOU a. s.") - zhotoviteľ Slovenská akadémia vied - objednávateľ
27. Máj 2016
ZMLUVA o prevode spravy majetku štátu
20160526_prevod majetku
0,00 € Slovenská akadémia vied Technicko-hospodárska správa ústavov spoločenských vied SAV
7. Jún 2016
Dohoda č. 1/2016 o spôsobe úhrad za odber elektrickej energie, studenej vody,zrážkovej vody, za areálove služby a služby súvisiace s prevádzkou PLV
_1/2016
0,00 € Biomedicínske centrum SAV Slovenská akadémia vied
20. Jún 2016
ZMLUVA O UŽÍVANÍ NEVEREJNÝCH Ú ČELOVÝCH KOMUNIKÁCIÍ v areáli SAV na Dúbravskej ceste č.9 v Bratislave
20160614-talapka
0,00 € Slovenská akadémia vied (správca) Talapka Tomáš (užívateľ)
23. Jún 2016
ZMLUVA O ZDRUZENI
20160623_zdruzenie_MAT
0,00 € Ustavy SAV, STU Slovenská akadémia vied
24. Jún 2016
Zmluva o nájme nebytových priestorov
MF/15714/2016-821
0,00 € PSJ Hydrotranzit, a. s. Slovenská akadémia vied
1. Júl 2016
Licenčná zmluva
45/2016
0,00 € Azara, s.r.o. Slovenská akadémia vied
3. August 2016
Dohoda č. 5/2016
5/2006
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta Slovenská akadémia vied
4. August 2016
LICENČNÁ ZMLUVA O POUŽITÍ DIELA
20160721LLs
0,00 € LL studio, spol. s r.o. (zhotoviteľ) Slovenská akadémia vied (nadobúdateľ)
19. September 2016
Zmluva o spolupráci pri príprave a vydávaní všeobecnej slovenskej encyklopédie „Encyclopaedia BELIANA“
20160914_beliana
0,00 € Encyklopedický ústav SAV Slovenská akadémia vied
14. Október 2016
ZMLUVA O UŽÍVANÍ NEVEREJNÝCH ÚČELOVÝCH KOMUNIKÁCIÍ
20161013-avacod
0,00 € Avacod, s.r.o. Slovenská akadémia vied
17. Október 2016
PRÍKAZNÁ ZMLUVA
prikazna_brown
0,00 € Bigel L Brovvn Slovenská akadémia vied
17. Október 2016
PRÍKAZNÁ ZMLUVA
prikazna_kattel
0,00 € Rainer Kattel Slovenská akadémia vied
17. Október 2016
PRÍKAZNÁ ZMLUVA
prikazna_larsen
0,00 € Svend Erik Larsen Slovenská akadémia vied
17. Október 2016
PRÍKAZNÁ ZMLUVA
prikazna_weissert
0,00 € HELMUT WEISSERT Slovenská akadémia vied
17. Október 2016
PRÍKAZNÁ ZMLUVA
prikazna_gahmberk
0,00 € Carl G. Gahmberg Slovenská akadémia vied
17. Október 2016
PRÍKAZNÁ ZMLUVA
prikazna_hynes
0,00 € HYNES, Martin, A. Slovenská akadémia vied
17. Október 2016
PRÍKAZNÁ ZMLUVA
prikazna_tegen
0,00 € lna Tegen Slovenská akadémia vied