Centrálny register zmlúv

Slovenská akadémia vied

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. November 2016
o ubytovaní v ubytovacom zariadení SAV
DNV_Ostrihon
0,00 € Slovenská akadémia vied Filip OSTRIHOŇ
2. November 2016
o ubytovaní v ubytovacom zariadení SAV
DNV_Rajcanova
0,00 € Slovenská akadémia vied Vanda RAJČANOVÁ
2. November 2016
PRÍKAZNÁ ZMLUVA
prikazna_kiss
0,00 € BALÁZS KISS Slovenská akadémia vied
3. November 2016
Zmluva o nájme nebytových priestorov
MF/19503/2016-821
0,00 € Ing. Natália Kadlecová - IN servis Slovenská akadémia vied
15. November 2016
Zmluva o nájme nebytových priestorov
MF/19756/2016-821
0,00 € Mgr. Jaroslav Guniš Slovenská akadémia vied
29. November 2016
Zmluva o ubytovaní
DNV_Lovra
0,00 € Slovenská akadémia vied Éva Lovra
29. November 2016
PRÍKAZNÁ ZMLUVA
prikazna_vass
0,00 € Dr. Imre Vass Slovenská akadémia vied
29. November 2016
PRÍKAZNÁ ZMLUVA
prikazna_rosenthal
0,00 € Nadia Rosenthal Slovenská akadémia vied
29. November 2016
PRÍKAZNÁ ZMLUVA
prikazna_billig
0,00 € Häkan Billig Slovenská akadémia vied
29. November 2016
PRÍKAZNÁ ZMLUVA
prikazna_ardeberg
0,00 € Arne ARDEBERG Slovenská akadémia vied
29. November 2016
PRÍKAZNÁ ZMLUVA
prikazna_karppinen
0,00 € Maarit Karppinen Slovenská akadémia vied
29. November 2016
PRÍKAZNÁ ZMLUVA
prikazna_methercut
0,00 € David Methercut Slovenská akadémia vied
1. December 2016
Zmluva o nájme nebytových priestorov a pozemku
MF/20409/2016-821
0,00 € SWIFT CAR s. r. o. Slovenská akadémia vied
5. December 2016
PRÍKAZNÁ ZM LUVA
prikazna_omling
0,00 € Pär OMLING Slovenská akadémia vied
5. December 2016
PRÍKAZNÁ ZMLUVA
prikazna_weingartner
0,00 € Rolf Weingartner Slovenská akadémia vied
7. December 2016
PRÍKAZNÁ ZMLUVA
prikazna_gahmberg2
0,00 € Carl G. Gahmberg Slovenská akadémia vied
13. December 2016
PRÍKAZNÁ ZMLUVA
prikazna_urbanczyk
0,00 € Przemyslaw Urbanczyk Slovenská akadémia vied
13. December 2016
PRÍKAZNÁ ZMLUVA
prikazna_wood2
0,00 € John V. Wood Slovenská akadémia vied
13. December 2016
PRÍKAZNÁ ZMLUVA
prikazna_noorda
0,00 € Sijbolt J. NOORDA Slovenská akadémia vied
14. December 2016
ZMLUVA O UŽÍVANÍ NEVEREJNÝCH ÚČELOVÝCH KOMUNIKÁCIÍ
20161207_sksgroup
0,00 € Slovenská akadémia vied SKS Group s. r. o.