Centrálny register zmlúv

Slovenská akadémia vied

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. November 2017
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
20171123_juricka
0,00 € Mgr. Mária ,Jurická Slovenská akadémia vied
12. December 2017
Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebytových priestorov zo dňa 28.8.2015
08122017
0,00 € Agentúra 2000, s. r. o. Slovenská akadémia vied
21. December 2017
Príkazná zmluva
33
0,00 € Prof. Ing. Václav Sklenička Slovenská akadémia vied
10. Január 2018
Zmluva o dodávke elektriny
716_18
0,00 € Slovenská akadémia vied ZSE Energia, a. s.
17. Január 2018
RÁMCOVÁ ZMLUVA O SPOLUPRÁCI
20171214_telekom
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Slovenská akadémia vied
18. Január 2018
RÁMCOVA DOHODA
20180112_centroservis
0,00 € Peter Fogaš -CENTROSERVIS Slovenská akadémia vied
7. Február 2018
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB
20180206_barbertrans
0,00 € Bc. Celina Nagy Barber BARBERTRANS Slovenská akadémia vied
7. Február 2018
ZMLUVA O UŽÍVANÍ NEVEREJNÝCH ÚČELOVÝCH KOMUNIKÁCIÍ
20180206_kovacs
0,00 € Kovács Jakub Slovenská akadémia vied
23. Február 2018
Zmluva o zámene správy nehnuteľného majetku štátu
15022018
0,00 € Centrum biovied SAV Slovenská akadémia vied
12. Marec 2018
Zmluva o nájme nebytových priestorov
MF/7123/2018-821
0,00 € PSJ Hydrotranzit, a. s. Slovenská akadémia vied
13. Marec 2018
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov a hnuteľného majetku
MF/9150/2018-821
0,00 € Igor Goruša - I. E. G. stravovacie služby Slovenská akadémia vied
20. Marec 2018
Dohoda o urovnaní
15032018
0,00 € PSJ Hydrotranzit, a. s. Slovenská akadémia vied
26. Marec 2018
ZMLUVA O UŽÍVANÍ NEVEREJNÝCH ÚČELOVÝCH KOMUNIKÁCIÍ
20180321_walla
0,00 € Walla Martin Slovenská akadémia vied
29. Marec 2018
Zmluva o výpožičke č. 11/2017
Zmluva o výpožičke č. 11/2017
0,00 € Archeologický ústav SAV Slovenská akadémia vied
29. Marec 2018
Zmluva o výpožičke č. 12/2017
Zmluva o výpožičke č. 12/2017
0,00 € Historický ústav SAV Slovenská akadémia vied
29. Marec 2018
Zmluva o výpožičke č. 13/2017
Zmluva o výpožičke č. 13/2017
0,00 € Ústav divadelnej a filmovej vedy SAV Slovenská akadémia vied
29. Marec 2018
Zmluva o výpožičke č. 14/2017
Zmluva o výpožičke č. 14/2017
0,00 € Ústav etnológie SAV Slovenská akadémia vied
29. Marec 2018
Zmluva o výpožičke č. 15/2017
Zmluva o výpožičke č. 15/2017
0,00 € Ústav orientalistiky SAV Slovenská akadémia vied
29. Marec 2018
Zmluva o výpožičke č. 16/2017
Zmluva o výpožičke č. 16/2017
0,00 € Sociologický ústav SAV Slovenská akadémia vied
29. Marec 2018
Zmluva o prevode správy nehnuteľného majetku šátu č. 17/18
17/18
0,00 € Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied Slovenská akadémia vied