Centrálny register zmlúv

Slovenská akadémia vied

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Júl 2013
Dodatok č.2 k Zmluvám o združenej dodávke elektriny - Číslo obchodného partnera: 5100000587
5100000587
0,00 € ZSE Energia, a.s. Slovenská akadémia vied
23. Júl 2013
Dodatok č.7/2014 k zmluve o dodávke plynu
7/2014 - 5100000068
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Slovenská akadémia vied
23. Júl 2013
Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu číslo zmluvy: 9100067299
02-9100067299
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Slovenská akadémia vied
23. Júl 2013
Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu číslo zmluvy: 9100067295
02-9100067295
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Slovenská akadémia vied
23. Júl 2013
Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu číslo zmluvy: 9100067314
02-100067314
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Slovenská akadémia vied
23. Júl 2013
Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu číslo zmluvy: 9100067322
02-9100067322
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Slovenská akadémia vied
23. Júl 2013
Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu číslo zmluvy: 9100067306
02-9100067306
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Slovenská akadémia vied
23. Júl 2013
Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu číslo zmluvy: 9103341780
02-9103341780
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Slovenská akadémia vied
23. Júl 2013
Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu číslo zmluvy: 9103947720
02-9103947720
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Slovenská akadémia vied
23. Júl 2013
Zmluva o výpožičke
ths-sav-20130712
0,00 € Technicko-hospodárska správa ústavov SAV (požičiavateľ) Slovenská akadémia vied (vypožičiavateľ)
31. Júl 2013
Dohoda
20130723-bros
0,00 € Mgr. Juraj Broš Slovenská akadémia vied
31. Júl 2013
Zmluva o spolupráci
20130731-pr_asistant
0,00 € Mgr. Katarína Ranta-Krenkku Slovenská akadémia vied
31. Júl 2013
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRÁVNEJ SLUŽBY
20130801-pravne
0,00 € JUDr. Ján Pokorný (adbokát) Slovenská akadémia vied (klient)
16. August 2013
Zmluva o spolupráci
20130530-uradvladySR
0,00 € Úrad vlády Slovenskej republiky Slovenská akadémia vied
16. August 2013
Dodatok č.6
dod_c6-2007/71/11130
0,00 € Slovenské národné múzeum Slovenská akadémia vied
22. August 2013
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
121327794
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Slovenská akadémia vied
5. September 2013
Nájomná zmluva
20130718_SAV-IMUNA
0,00 € IMUNA PHARM, a.s. (prenajímateľ) Slovenská akadémia vied (nájomca)
10. September 2013
Dodatok č.1 k ZMLUVE O ZDRUŽENEJ DODÁVKE PLYNU č.95/CEZ-SK/2013-2014
95/CEZ-SK/2013-2014
0,00 € ČEZ Slovensko, s.r.o. Slovenská akadémia vied
12. September 2013
Zmluva o dodávke elektriny číslo 716/13
716/13
0,00 € Slovenská akadémia vied (dodavateľ) ZSE Energia, a.s. (odberateľ)
26. September 2013
Zmluva o dodávke a odbere tepla č.: 701.04 , príloha č.2
701.04
0,00 € Teplo GGE s.r.o. Slovenská akadémia vied