Centrálny register zmlúv

Slovenská akadémia vied

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Máj 2018
Zmluva o prevode správy nehnuteľného majetku štátu č. 19/2018
19/2018
0,00 € Ústav stavebníctva a architektúry SAV Slovenská akadémia vied
25. Máj 2018
ZMLUVA O UŽÍVANÍ NEVEREJNÝCH ÚČELOVÝCH KOMUNIKÁCIÍ
20180521_szalay
0,00 € MVDr. Peter Szalay Správa účelových zariadení SAV
29. Máj 2018
o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
PZ002000262015_001
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. Slovenská akadémia vied
29. Máj 2018
Zmluva o prevode správy nehnuteľného majetku štátu č. 2/2018
2/2018
0,00 € Ústav ekológie lesa SAV Slovenská akadémia vied
29. Máj 2018
Zmluva o prevode správy nehnuteľného majetku štátu
25052018
0,00 € Centrum spoločných činností SAV Slovenská akadémia vied
30. Máj 2018
Zmluva o prevode správy nehnuteľného majetku štátu č. 3/2018
3/2018
0,00 € Ústav ekológie lesa SAV Slovenská akadémia vied
30. Máj 2018
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku štátu č. 4/2018
4/2018
0,00 € Ústav ekológie lesa SAV Slovenská akadémia vied
8. Jún 2018
Zmluva o prevode správy nehnuteľného majetku štátu č. 1/2018
1/2018
0,00 € Astronomický ústav SAV Slovenská akadémia vied
19. Jún 2018
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu
20180619_plyn
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel Slovenská akadémia vied
28. Jún 2018
Zmluva o prevode správy nehnuteľného majetku štátu
28062018_1
0,00 € Ústav vied o Zemi SAV Slovenská akadémia vied
28. Jún 2018
Zmluva o prevode správy nehnuteľného majetku štátu
28062018_2
0,00 € Ústav vied o Zemi SAV Slovenská akadémia vied
28. Jún 2018
Zmluva o prevode správy nehnuteľného majetku štátu
28062018_Nitra
0,00 € Archeologický ústav SAV Slovenská akadémia vied
28. Jún 2018
Zmluva o výpožičke č. 2/2018
2/2018_ÚO SAV
0,00 € Ústav orientalistiky SAV Slovenská akadémia vied
28. Jún 2018
Zmluva o výpožičke č. 3/2018
3/2018_ÚK SAV
0,00 € Ústredná knižnica SAV Slovenská akadémia vied
28. Jún 2018
Zmluva o výpožičke č. 4/2018
4/2018_CSČ SAV
0,00 € Centrum spoločných činností SAV Slovenská akadémia vied
28. Jún 2018
Zmluva o výpožičke č. 5/2018
5/2018_ÚK SAV
0,00 € Ústredná knižnica SAV Slovenská akadémia vied
28. Jún 2018
Zmluva o výpožičke č. 1/2018
1/2018_CSČ SAV
0,00 € Centrum spoločných činností SAV Slovenská akadémia vied
29. Jún 2018
Dohoda o zmene právneho vzťahu založeného zmluvou o dodávke plynu
20180618_dodatok_2_spp
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Slovenská akadémia vied
6. Júl 2018
Mandátna zmluva
20180629_letovancova
0,00 € doc. PhDr. Eva Letovancová, PhD. Slovenská akadémia vied
6. Júl 2018
Mandátna zmluva
20180629_Bianchi_CSPV
0,00 € doc. PhDr. Gabriel Bianchi, CSc. Slovenská akadémia vied