Centrálny register zmlúv

Slovenská akadémia vied

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Júl 2018
Mandátna zmluva
20180629_Bianchi_SÚ
0,00 € doc. PhDr. Gabriel Bianchi, CSc. Slovenská akadémia vied
6. Júl 2018
Mandátna zmluva
20180629_Bianchi_ÚESA
0,00 € doc. PhDr. Gabriel Bianchi, CSc. Slovenská akadémia vied
6. Júl 2018
Mandátna zmluva
20180629_Bianchi_ÚPV
0,00 € doc. PhDr. Gabriel Bianchi, CSc. Slovenská akadémia vied
6. Júl 2018
Mandátna zmluva
20180629_Danek_HÚ
0,00 € prof. PaedDr. Ján Danek, CSc. Slovenská akadémia vied
6. Júl 2018
Mandátna zmluva
20180629_Doruľa_SÚJS
0,00 € prof. PhDr. Ján Dornľa, DrSc. Slovenská akadémia vied
6. Júl 2018
Mandátna zmluva
20180629_Ďurana_ÚVSK
0,00 € Mgr. Richard Ďurana, PhD. Slovenská akadémia vied
6. Júl 2018
Mandátna zmluva
20180629_Gábriš_ÚŠaP
0,00 € prof. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD., LL.M., MA Slovenská akadémia vied
6. Júl 2018
Mandátna zmluva
20180629_Gálik_EÚ
0,00 € PhDr. Dušan Gálik, CSc. Slovenská akadémia vied
6. Júl 2018
Mandátna zmluva
20180629_Gálik_JÚĽŠ
0,00 € PhDr. Dušan Gálik, CSc. Slovenská akadémia vied
6. Júl 2018
Mandátna zmluva
20180629_Gálik_ÚSvL
0,00 € PhDr. Dušan Gálik, CSc. Slovenská akadémia vied
6. Júl 2018
Mandátna zmluva
20180629_Hladký_JÚĽŠ
0,00 € doc. PhDr. Juraj Hladký, PhD. Slovenská akadémia vied
6. Júl 2018
Mandátna zmluva
20180629_Hudáková_ÚO
0,00 € Dr. Ľubica Rudá.ková Slovenská akadémia vied
6. Júl 2018
Mandátna zmluva
20180629_Hulková_ÚHV
0,00 € prof. PhDr. Ma1ta Hulková, CSc. Slovenská akadémia vied
6. Júl 2018
Mandátna zmluva
20180629_Ivančíková_SÚ
0,00 € PhDr. Ľudmila Ivančíková, PhD. Slovenská akadémia vied
6. Júl 2018
Mandátna zmluva
20180629_Karul_CVU
0,00 € Mgr. Róbert Karul, PhD. Slovenská akadémia vied
6. Júl 2018
Mandátna zmluva
20180629_Karul_ÚHV
0,00 € Mgr. Róbert Karul, PhD. Slovenská akadémia vied
6. Júl 2018
Mandátna zmluva
20180629_Karul_ÚK
0,00 € Mgr. Róbert Karul, PhD. Slovenská akadémia vied
6. Júl 2018
Mandátna zmluva
20180629_Karul_ÚVSK
0,00 € Mgr. Róbert Karul, PhD. Slovenská akadémia vied
6. Júl 2018
Mandátna zmluva
20180629_Kiczko_FiÚ
0,00 € doc. PhDr. Ladislav Kiczko, PhD. Slovenská akadémia vied
6. Júl 2018
Mandátna zmluva
20180629_Kovács_ÚESA
0,00 € doc. Mgr. Attila Kovács, PhD. Slovenská akadémia vied