Centrálny register zmlúv

Slovenská akadémia vied

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Január 2014
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE
20140108-GEO-OPTIKA_01
0,00 € Ing. Juraj Rašla CSc. - GEO - OPTIKA (požičiavateľ) Slovenská akadémia vied (vypožičiavateľ)
24. Január 2014
Zmluva o dodávke plynu
4100023511-9105348694
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Slovenská akadémia vied
24. Január 2014
Zmluva č. 466/2014
466/2014
0,00 € Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. Slovenská akadémia vied
24. Január 2014
Zmluva o dodávke elektriny
716/14
0,00 € ZSE Energia, a.s. Slovenská akadémia vied
28. Január 2014
ZMLUVA O ZRUŠENÍ VECNÉHO BREMENA
20140127_botus-sav
0,00 € Botus, s.r.o. (oprávnený) Slovenská akadémia vied (povinný)
30. Január 2014
Zmluva č. 1/2014 o poskytovaní služby- pranie a žehlenie bielizne uzatvorená v zmysle §269 ods.2 Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
1/2014
0,00 € Peter Fogaš -CENTROSERVIS Slovenská akadémia vied
7. Február 2014
ZMLUVA O DIELO
20140128-usav-chusav
0,00 € Chemický ústav SAV Slovenská akadémia vied
19. Február 2014
ZMLUVA O VYTVORENÍ SPOLOČNÉHO VEDECKO-VÝSKUMNÉHO PRACOVISKA
20140217_SAV-UKLF
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta Slovenská akadémia vied
19. Február 2014
Zmeny v ubytovaní za mesiac JANUÁR 2014
20140131-10/6_p
0,00 € Slovenská akadémia vied Ismail Ibrahim
21. Február 2014
Zmluva o zriadení vecného bremena
MF/9049/2/2014-82
0,00 € Botus, s.r.o. (oprávnený) Slovenská akadémia vied (povinný)
25. Február 2014
Dohoda o spôsobe úhrady za odber elektrickej energie, studenej vody, zrážkovej vody a za areálové služby
D_12/2014
0,00 € Slovenská akadémia vied Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie SAV
25. Február 2014
Dohoda o spôsobe úhrady za odber elektrickej energie, studenej vody, zrážkovej vody a za areálové služby
D_14/2014
0,00 € Slovenská akadémia vied Ústav merania SAV
25. Február 2014
Dohoda o spôsobe úhrady za odber elektrickej energie, studenej vody, zrážkovej vody a za areálové služby
D_15/2014
0,00 € Slovenská akadémia vied Ústav molekulárnej biológie SAV
21. Február 2014
Zmluva o zriadení vecných bremien
13/449/121268829-20P/VB
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. (oprávnený z vecného bremena) Slovenská akadémia vied (povinný z vecného bremena)
25. Február 2014
Dohoda o spôsobe úhrady za odber elektrickej energie, studenej vody, zrážkovej vody a za areálové služby
D_20/2014
0,00 € Slovenská akadémia vied Ústredný archív SAV
25. Február 2014
Dohoda o spôsobe úhrady za odber elektrickej energie, studenej vody, zrážkovej vody a za areálové služby
D_23/2014
0,00 € Slovenská akadémia vied Výpočtové stredisko SAV
25. Február 2014
Dohoda o spôsobe úhrady za odber elektrickej energie, studenej vody, zrážkovej vody a za areálové služby
D_22/2014
0,00 € Slovenská akadémia vied Virologický ústav SAV
1. Apríl 2014
Dohoda č. 19/2014 o spôsobe úhrady za elektrickú energiu, studenej vody, zrážkovej vody a za areálové služby
19/2014
0,00 € Ústedná knižnica SAV Slovenská akadémia vied
1. Apríl 2014
Dohoda č. 5/2014 o spôsobe úhrady za elektrickú energiu, studenej vody, zrážkovej vody a za areálové služby
05/2014
0,00 € Slovenská akadémia vied Geofyzikálny ústav SAV
1. Apríl 2014
Dodatok č.1 k Dohode č.5/2014 o spôsobe úhrady za odber elektrickej energie, studenej vody, zrážkovej vody a za areálové služby
Dodak_c1_05/2014
0,00 € Slovenská akadémia vied Geofyzikálny ústav SAV