Centrálny register zmlúv

Slovenská akadémia vied

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. Apríl 2014
Dohoda o uhradeni cestovnych vydavkov
20140317_SAV-JLF
0,00 € Jesseniova lekárska fakulta v Martine Slovenská akadémia vied (zmluvná strana)
8. Apríl 2014
Dohoda č. 08/2014 o spôsobe úhrady za elektrickú energiu, studenej vody, zrážkovej vody a za areálové služby
08/2014
0,00 € Slovenská akadémia vied Neuroimunologický ústav SAV
8. Apríl 2014
Dohoda č. 11/2014 o spôsobe úhrady za elektrickú energiu, studenej vody, zrážkovej vody a za areálové služby
11/2014
0,00 € Slovenská akadémia vied Ústav anorganickej chémie SAV
8. Apríl 2014
Dohoda č. 04/2014 o spôsobe úhrady za elektrickú energiu, studenej vody, zrážkovej vody a za areálové služby
04/2014
0,00 € Slovenská akadémia vied Fyzikálny ústav SAV
8. Apríl 2014
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia do distribučnej sústavy
121354414
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Slovenská akadémia vied
14. Apríl 2014
Dohoda č. 02/2014 o spôsobe úhrady za odber elektrickej energie, studenej vody, zrážkovej vody a za areálové služby
02/2014
0,00 € Slovenská akadémia vied Botanický ústav SAV
16. Apríl 2014
Dodatok č.3 k Zmluve o dodávke a odbere tepla č. SK 701.04
SK 701.04 dodatok č.3
0,00 € Teplo GGE s.r.o. Slovenská akadémia vied
28. Apríl 2014
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
20140424_sav-juricka
0,00 € Mgr. Mária Jurická (advokátka) Slovenská akadémia vied (klient)
5. Máj 2014
Späťvzatie výpovede zmluvy o dielo
20140428-storin_vypovedspt
0,00 € STORIN, spol. s r.o., Slovenská akadémia vied
16. Máj 2014
Dodatok č. D 1 ku Kúpnej zmluve zo dňa 15.3.2011
20140512-d1_20110315
0,00 € ANTO CAR, s. r. o. Slovenská akadémia vied
21. Máj 2014
Zmluva MSV 2014
4149193
0,00 € Agrokomplex-Výstavníctvo Nitra, štátny podnik Slovenská akadémia vied
28. Máj 2014
Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy č. 234/2010, uzatvorenej dňa 23.02.2010
234/2010-ukoncenie
0,00 € Slovenská akadémia vied (prenajímateľ) Ústredie Slovenskej Kresťanskej Inteligencie (nájomca)
2. Jún 2014
Zmluva o nájme nebytových priestorov
20140526-DaS
0,00 € Slovenská akadémia vied Ing. Štefan Demovič D a S
3. Jún 2014
Dodatok č.1 k zmluve o dodaní stavby a prístrojového vybavenia
167/E/062_dodatok_1
0,00 € ALBERTUS a.s. Slovenská akadémia vied
20. Jún 2014
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
20140620-juricka
0,00 € Mgr. Mária Jurická (advokát) Slovenská akadémia vied (klient)
2. Júl 2014
ZMLUVA o poskytovaní bezpečnostnej služby
R-2785
Doplnená
0,00 € RAVI s.r.o. Slovenská akadémia vied
8. Júl 2014
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE č. 363/2014
363/2014
0,00 € Slovenská akadémia vied (požičiavateľ) Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV (vypožičiavateľ)
9. Júl 2014
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE č. 356/2014
356/2014
0,00 € Slovenská akadémia vied (požičiavateľ) Geografický ústav SAV (vypožičiavateľ)
11. Júl 2014
Zmluva o výpožičke č. 364/2014
361/2014
0,00 € Slovenská akadémia vied Ústav hydrológie SAV
11. Júl 2014
Zmluva o výpožičke 364/2014
364/2014
0,00 € Slovenská akadémia vied Ústav merania SAV