Centrálny register zmlúv

Slovenská akadémia vied

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Júl 2014
Zmluva o výpožičke č. 366/2014
366/2014
0,00 € Slovenská akadémia vied Ústav stavebníctva a architektúry SAV
11. Júl 2014
Zmluva o výpožičke č. 367/2014
367/2014
0,00 € Slovenská akadémia vied VEDA vydavateľstvo SAV
11. Júl 2014
Zmluva o výpožičke č. 368/2014
368/2014
0,00 € Slovenská akadémia vied Virologický ústav SVA
16. Júl 2014
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE č. 353/2014
353/2014
0,00 € Slovenská akadémia vied (požičiavateľ) Elektrotechnický ústav SAV
16. Júl 2014
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE č. 355/2014
355/2014
0,00 € Slovenská akadémia vied (požičiavateľ) Geofyzikálny ústav SAV (vypožičiavateľ)
16. Júl 2014
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE č. 358/2014
358/2014
0,00 € Slovenská akadémia vied (požičiavateľ) Ústav anorganickej chémie SAV (vypožičiavateľ)
16. Júl 2014
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE č. 357/2014
357/2014
0,00 € Slovenská akadémia vied (požičiavateľ) Chemický ústav SAV (vypožičiavateľ)
17. Júl 2014
ZMLUVA 1/2014 o prevode správy majetku štátu
1/2014_20140711
0,00 € Slovenská akadémia vied (odovzdávajúci) Kongresové centrum SAV (preberajúci)
21. Júl 2014
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE č. 360/2014
360/2014
0,00 € Slovenská akadémia vied (požičiavateľ) Ústav experimentálnej farmakológie SAV (vypožičiavateľ)
21. Júl 2014
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE č.365/2014
365/2014
0,00 € Slovenská akadémia vied (požičiavateľ) Ústav polymérov SAV (vypožičiavateľ)
23. Júl 2014
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE č. 362/2014
362/2014
0,00 € Slovenská akadémia vied (požičiavateľ) Ústav informatiky SAV (vypožičiavateľ)
5. August 2014
Zmluva o poskytovaní výhod firemným zákazníkom 0320140178
0320140178
0,00 € Slovak Telekom, a.s., Slovenská akadémia vied
8. August 2014
Zmluva o postúpení práv a povinností stavebníka
14/98/121354414-ZoP/ZoPP SP
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. (postupník) Slovenská akadémia vied (postupca)
27. August 2014
Zmluva o výpožičke č. 359/2014
359/2014
0,00 € Slovenská akadémia vied (požičiavateľ) Ústav experimentálnej endokrinológie SAV
11. September 2014
Zmluva o dodávke a odbere tepla č.:701.04, Príloha č.2
701.04_priloha2
Doplnená
0,00 € Teplo GGE s.r.o. Slovenská akadémia vied
24. September 2014
Dodatok č.4 k zmluvám združenej dodávke elektriny
20140923-dodatok č.4
0,00 € ZSE Energia, a.s. Slovenská akadémia vied
2. Október 2014
PRÍKAZNÁ ZMLUVA
20140917-rehakova
0,00 € prof. RNDr.Daniela Reháková, CSc. (Príkazník) Slovenská akadémia vied (Príkazca)
14. November 2014
Dodatok č. 5 k zmluvám združenej dodávke elektriny
20141106-zse-dodatok5
0,00 € ZSE Energia, a. s. Slovenská akadémia vied
27. November 2014
Dodatok č. 6 k zmluvám združenej dodávke elektriny
20141127-dodatok_c_6
0,00 € ZSE Energia, a.s. Slovenská akadémia vied
12. December 2014
PR(KAZNÁ ZMLUVA
20141101-Kaunert
0,00 € Prof Christian Kaunert (Príkazník) Slovenská akadémia vied (Príkazca)