Centrálny register zmlúv

Slovenská akadémia vied

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. December 2014
PRÍKAZNÁ ZMLUVA
20141011-Naray-Szabo
0,00 € Gábor Náray-Szabó (Príkazník) Slovenská akadémia vied (Príkazca)
25. December 2014
Zmluva o dodávke elektriny
716/14_20141215
Doplnená
0,00 € Slovenská akadémia vied ZSE Energia, a.s.
25. December 2014
DOHODA O SPOLUPRÁCI
20141217_saia-sav
0,00 € SAIA, n. o. Slovenská akadémia vied
25. December 2014
RÁMCOVÁ DOHODA - NÁVRH
20141222-cez
0,00 € ČEZ Slovensko, s. r. o. Slovenská akadémia vied
12. Január 2015
DODATOKČ.2 K ZMULVE O DODANÍ STAVBY A PRÍSTROJOVÉHO VYBAVENIA
167/E/062_d02
0,00 € ALBERTUS a. s. Slovenská akadémia vied
3. Február 2015
Dohoda o ukončení zmluvy o poskytovaní právnych služieb
20150203-juricka_ps
0,00 € Mgr. Mária Jurická Slovenská akadémia vied
13. Február 2015
Príkazná zmluva
032015-ZH
0,00 € Prof. Dr. Arnold Hanslmeier Slovenská akadémia vied
25. Február 2015
Zmluva o dlhodobom nájme obalov číslo 01/02/2015 MS
01/02/2015 MS
0,00 € SIAD Slovakia spol. s r.o., Slovenská akadémia vied
26. Február 2015
Zmluva o dielo
1300115/00/00
0,00 € VUJE, a. s. Slovenská akadémia vied
27. Február 2015
Dodatok č. 7 k zmluvám združenej dodávke elektriny
20150219-zse
0,00 € ZSE Energia, a. s. Slovenská akadémia vied
27. Február 2015
Rámcová dohoda
20150225-cd
0,00 € COMPEX DATA s.r.o. Slovenská akadémia vied
27. Február 2015
Rámcová dohoda
20150225-mip
0,00 € MIP s.r.o. Slovenská akadémia vied
22. Apríl 2015
Rámcová dohoda
20150421-univerzal
0,00 € František Partl Univerzál Slovenská akadémia vied
22. Apríl 2015
RÁMCOVA DOHODA
20150420-agm
0,00 € Alojz Marek AGM servis Slovenská akadémia vied
4. Máj 2015
Zmluva o prevode správy majetku
20150503-Smolenice
0,00 € Slovenská akadémia vied Kongresové centrum SAV
28. Máj 2015
Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
PZ00088406_001
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť; a. s. Slovenská akadémia vied
28. Máj 2015
Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
PZ00088405_001
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť; a. s. Slovenská akadémia vied
28. Máj 2015
Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
PZ00179762_001-2015
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť; a. s. Slovenská akadémia vied
12. Jún 2015
Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
PZ00125556_006
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť; a. s. Slovenská akadémia vied
18. Jún 2015
DOHODA O SPOLUPRÁCI
20150608-EEN-BIC-SAV
0,00 € Enterprise Europe Network, BIC Bratislava, spol. s r.o. Slovenská akadémia vied