Centrálny register zmlúv

Slovenská akadémia vied

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Jún 2015
Poistná zmluva
4419003157
0,00 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group Slovenská akadémia vied
3. Júl 2015
ZMLUVA č. 384/2015 O UŽÍVANÍ NEVEREJNÝCH ÚČELOVÝCH KOMUNIKÁCIÍ v areáli SAV na Dúbravskej ceste č.9 v Bratislave
384/2015
0,00 € ADDSEN, s.r.o. Slovenská akadémia vied
16. Júl 2015
Dodatok č. 8 k zmluvám združenej dodávke elektriny
20150629_ZSE
0,00 € ZSE Energia, a. s. Slovenská akadémia vied
16. Júl 2015
STABILIZAČNÁ DOHODA
20150708_Stabilizacna dohoda
0,00 € MFSR / MSVVaS SR Slovenská akadémia vied
21. Júl 2015
ZMLUVA O DODÁVKE VODY Z VEREJNÉHO.VODOVODU A ODVÁDZANi ODPADOVÝCH VÔD VEREJNOU KANALIZÁCIOU
TVK_1862_2015
0,00 € Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Slovenská akadémia vied
22. Júl 2015
ZMLUVA O SPRÁVE
20150720_1
0,00 € IMUNA PHARM, a. s. Slovenská akadémia vied
22. Júl 2015
ZMLUVA O VÝKONE SPRÁVY
20150720_3
0,00 € IMUNA PHARM, a.s. Slovenská akadémia vied
31. Júl 2015
Zmluva o združení
20150730_Zmluva o zdruzeni
0,00 € CAV Slovenská akadémia vied
13. August 2015
O UŽÍVANÍ NEVEREJNÝCH ÚČELOVÝCH KOMUNIKÁCI
389/2015
0,00 € Slovenská akadémia vied SWIFT CAR, s.r.o.
13. August 2015
O UŽÍVANÍ NEVEREJNÝCH ÚČELOVÝCH KOMUNIKÁCIÍ
388/2015
0,00 € Slovenská akadémia vied Ing. Štefan Demovič D & S
13. August 2015
O UŽÍVANÍ NEVEREJNÝCH ÚČELOVÝCH KOMUNIKÁCIÍ
387/2015
0,00 € Slovenská akadémia vied Agentúra 2000
13. August 2015
O UŽÍVANÍ NEVEREJNÝCH ÚČELOVÝCH KOMUNIKÁC IÍ
385/2015
0,00 € Slovenská akadémia vied IGS - HS Art Service, s.r.o .
21. August 2015
O UŽÍVANÍ NEVEREJNÝCH ÚČELOVÝCH KOMUNIKÁCIÍ
390/2015
0,00 € Slovenská akadémia vied Ing. Arch. Kubiš Vladimír
2. September 2015
Dodatok č. 03 k Zmluve o dodávke plynu
03_9100067295
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Slovenská akadémia vied
2. September 2015
Dodatok č. 03 k Zmluve o dodávke plynu
03_9100067299
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Slovenská akadémia vied
2. September 2015
Dodatok č. 03 k Zmluve o dodávke plynu
03_9105348694
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Slovenská akadémia vied
2. September 2015
Dodatok č. 03 k Zmluve o dodávke plynu
03_9103341780
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Slovenská akadémia vied
2. September 2015
Dodatok č. 03 k Zmluve o dodávke plynu
03_9103947720
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Slovenská akadémia vied
2. September 2015
Dodatok č. 03 k Zmluve o dodávke plynu
03_9100067306
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Slovenská akadémia vied
2. September 2015
Dodatok č. 03 k Zmluve o dodávke plynu
03_9100067314
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Slovenská akadémia vied