Centrálny register zmlúv

Slovenská akadémia vied

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. September 2015
Dodatok č. 03 k Zmluve o dodávke plynu
03_9100067322
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Slovenská akadémia vied
2. September 2015
Dodatok č. 9/2015 k zmluve o dodávke plynu
09_5100000068
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Slovenská akadémia vied
8. September 2015
O UŽÍVANÍ NEVEREJNÝCH ÚČELOVÝCH KOMUNIKÁCIÍ
383_2015
0,00 € Slovenská akadémia vied Igor Goruša -1.E.G. stravpvacie služby
11. September 2015
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
20150911_SWAN
0,00 € SWAN , a.s. Slovenská akadémia vied
6. Október 2015
ZMLUVA O ZDRUZENI
20151005_zmluva o zdruzeni
0,00 € Ustavy SAV a Univerzity Slovenská akadémia vied
6. Október 2015
0 poskytnutí propagačných materiálov - Encyklopédie Beliana na aktivity súvisiace s prezentáciou SR v zahraničí
622/A/04/2015
0,00 € Slovenská akadémia vied Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
27. Október 2015
O UŽÍVANÍ NEVEREJNÝCH ÚČELOVÝCH KOMUNIKÁCIÍ
391/2015
0,00 € Slovenská akadémia vied Mifkovičová Mária
27. Október 2015
O UŽÍVANÍ NEVEREJNÝCH ÚČELOVÝCH KOMUNIKÁCIÍ
392/2015
0,00 € Slovenská akadémia vied Javorčík Martin
30. Október 2015
MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI
20151026_memorandum
0,00 € Fond inovácií a technológií, a.s. Slovenská akadémia vied
6. November 2015
O UŽÍVANÍ NEVEREJNÝCH ÚČELOVÝCH KOMUNIKÁCIÍ
393/2015
0,00 € Slovenská akadémia vied Kovács Martin
13. November 2015
Dohoda o spolupráci pri riešní projektu CIMULACT
57/2015/EK
0,00 € Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV Slovenská akadémia vied
18. November 2015
Zmluva na základný servis výťahového zariadenia
094/15/SCH
0,00 € Schindler výťahy a eskalátory a. s . Slovenská akadémia vied
20. November 2015
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI
20151109_UPVaSAV
0,00 € Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky Slovenská akadémia vied
3. December 2015
o výkone kontroly miery znečistenia vypúšťaných odpadových vôd od producentov, odvádzaných verejnou kanalizáciou
K_256
Doplnená
0,00 € Bratislavská vodárenská spolocnosť, a. s. Slovenská akadémia vied
8. December 2015
o poskytnutí knižných publikácií - Encyklopédie Beliana na aktivity zamerané v oblasti prezentácie SR v zahraničí
746/A/04/2015
0,00 € Slovenská akadémia vied / VEDA Ministerstvo zahraničných veci a európskych záležitostí Slovenskej republiky
9. December 2015
o poskytnutí propagačných materiálov - Encyklopédie Beliana na aktivity súvisiace s prezentáciou SR v zahraničí
01/2015
0,00 € Slovenská akadémia vied / VEDA Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
10. December 2015
o poskytovaní elektronických komunikačných služieb
:4140000868
0,00 € SATRO s.r.o. Slovenská akadémia vied
10. December 2015
KÚPNA ZMLUVA č. 10/ 2015
10/2015
Doplnená
0,00 € HANTON – svetelné reklamy, s.r.o. Slovenská akadémia vied
21. December 2015
Dohoda o ukončení Kúpne j zmluvy č. Z201534941_Z
Z201534941_Z
0,00 € MALÉ CENTRUM, s.r.o . Slovenská akadémia vied
29. December 2015
Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke
20151223_promatech_dodatok1
0,00 € Technicko-hospodárska spraa ústavov SAV Slovenská akadémia vied