Centrálny register zmlúv

Úrad pre reguláciu hazardných hier

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Január 2020
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
2020/4
0,00 € Marián Čambal Úrad pre reguláciu hazardných hier
20. Január 2020
Dohoda o prideľovaní služobných motorových vozidiel na jednotlivé cesty
2020/5
0,00 € Marián Čambal Úrad pre reguláciu hazardných hier
18. Február 2020
Dohoda o spolupráci v súvislosti s používaním Nadrezortného ekonomického systému
2020/006
0,00 € Ministerstvo financií SR Úrad pre reguláciu hazardných hier
13. Marec 2020
Dodatok č. 2 k Dohode o prechode práv a povinností a o prechode správy majetku štátu č. 2019/102
2020/14
0,00 € Ministerstvo financií SR Úrad pre reguláciu hazardných hier
24. Marec 2020
Dodatok č. 2 k Dohode o prechode práv a povinností a o prechode správy majetku štátu
2020/15
0,00 € Finančné riaditeľstvo SR Úrad pre reguláciu hazardných hier
31. Marec 2020
Dohoda o skončení Rámcovej dohody č. Z20205294 zo dňa 23.3.2020
2020/16
0,00 € Up Slovensko, s.r.o. Úrad pre reguláciu hazardných hier
6. Apríl 2020
Zmluva o výpožičke č. 10/OSMIaVS/2020
2020/11
0,00 € Správa štátnych hmotných rezerv Úrad pre reguláciu hazardných hier
16. September 2020
Dohoda o používaní služobného motorového vozidla
2020/23
0,00 € Mgr. Ľuboslava Fekiačová Úrad pre reguláciu hazardných hier
16. September 2020
Dohoda o prideľovaní služobných motorových vozidiel na jednotlivé cesty
2020/24
0,00 € Ing .Helena Jurčová Úrad pre reguláciu hazardných hier
16. September 2020
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
2020/25
0,00 € Ing .Helena Jurčová Úrad pre reguláciu hazardných hier
16. September 2020
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
2020/26
0,00 € Mgr. Ľuboslava Fekiačová Úrad pre reguláciu hazardných hier
17. September 2020
Dohoda o prideľovaní služobných motorových vozidiel na jednotlivé cesty
2020/28
0,00 € Ing.Alena Pavlišová Úrad pre reguláciu hazardných hier
17. September 2020
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
2020/29
0,00 € Ing.Alena Pavlišová Úrad pre reguláciu hazardných hier
10. November 2020
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
2020/30
0,00 € Ing. Peter Andrišin Úrad pre reguláciu hazardných hier
10. November 2020
Dohoda o používaní služobného motorového vozidla
2020/31
0,00 € Ing. Peter Andrišin Úrad pre reguláciu hazardných hier
11. November 2020
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
2020/33
0,00 € Mgr. Jana Mravíková Úrad pre reguláciu hazardných hier
11. November 2020
Dohoda o prideľovaní služobných motorových vozidiel na jednotlivé cesty
2020/34
0,00 € Mgr. Jana Mravíková Úrad pre reguláciu hazardných hier
11. November 2020
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
2020/35
0,00 € Ing. Kristína Mesiariková Úrad pre reguláciu hazardných hier
11. November 2020
Dohoda o prideľovaní služobných motorových vozidiel na jednotlivé cesty
2020/36
0,00 € Ing. Kristína Mesiariková Úrad pre reguláciu hazardných hier
25. November 2020
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
2020/38
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Úrad pre reguláciu hazardných hier