Centrálny register zmlúv

Úrad pre reguláciu hazardných hier

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. December 2020
Dohoda o poskytovaní údajov pre účely Registra vylúčených osôb
2020/40
0,00 € Ministerstvo spravodlivosti Úrad pre reguláciu hazardných hier
11. Január 2021
Dohoda o používaní služobného motorového vozidla
2021/01
0,00 € Ing. Tomáš Valter Úrad pre reguláciu hazardných hier
11. Január 2021
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
2021/02
0,00 € Ing. Tomáš Valter Úrad pre reguláciu hazardných hier
11. Január 2021
Dohoda o prideľovaní služobných motorových vozidiel na jednotlivé cesty
2021/03
0,00 € PhDr. Jana Pilipová Úrad pre reguláciu hazardných hier
11. Január 2021
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
2021/04
0,00 € PhDr. Jana Pilipová Úrad pre reguláciu hazardných hier
12. Január 2021
Dohoda o poskytovaní údajov pre účely Registra vylúčených osôb
2020/39
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Úrad pre reguláciu hazardných hier
15. Január 2021
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
2021/05
0,00 € Mária Geschwandtnerová Úrad pre reguláciu hazardných hier
8. Február 2021
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
2021/07
0,00 € Ing Peter Kováčik, PhD. MDH Úrad pre reguláciu hazardných hier
11. Marec 2021
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode o poskytovaní služieb
2021/09
0,00 € PLUSIM spol. s r.o. Úrad pre reguláciu hazardných hier
7. Apríl 2021
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
2021/08
0,00 € Ing. Peter Andrišin Úrad pre reguláciu hazardných hier
9. Apríl 2021
Dohoda o prideľovaní služobných motorových vozidiel na jednotlivé cesty
2021/10
0,00 € Štefan Tóth Úrad pre reguláciu hazardných hier
9. Apríl 2021
Dohoda o ukončení platnosti Dohody o používaní služobného motorového vozidla č. 31/2019 zo dňa 11.06.2019
2021/11
0,00 € Štefan Tóth Úrad pre reguláciu hazardných hier
9. Apríl 2021
Dohoda o prideľovaní služobných motorových vozidiel na jednotlivé cesty
2021/12
0,00 € Juraj Guderna Úrad pre reguláciu hazardných hier
9. Apríl 2021
Dohoda o prideľovaní služobných motorových vozidiel na jednotlivé cesty
2021/13
0,00 € Ján Murgaš Úrad pre reguláciu hazardných hier
9. Apríl 2021
Dohoda o ukončení platnosti Dohody o používaní služobného motorového vozidla č. 2019/43 zo dňa 11.06.2019
2021/14
0,00 € Ján Murgaš Úrad pre reguláciu hazardných hier
14. Apríl 2021
Dohoda o používaní služobného motorového vozidla
2021/15
0,00 € Richard Gálly Úrad pre reguláciu hazardných hier
14. Apríl 2021
Dohoda o prideľovaní služobných motorových vozidiel na jednotlivé cesty
2021/16
0,00 € Pavol Hošták Úrad pre reguláciu hazardných hier
14. Apríl 2021
Dohoda o prideľovaní služobných motorových vozidiel na jednotlivé cesty
2021/17
0,00 € Viktor Konečný Úrad pre reguláciu hazardných hier
14. Apríl 2021
Dohoda o ukončení platnosti Dohody o používaní služobného motorového vozidla č. 2019/132 zo dňa 03.10.2019
2021/18
0,00 € Pavol Hošták Úrad pre reguláciu hazardných hier
14. Apríl 2021
Dohoda o ukončení platnosti Dohody o používaní služobného motorového vozidla č. 39/2019 zo dňa 11.06.2020
2021/19
0,00 € Viktor Konečný Úrad pre reguláciu hazardných hier