Centrálny register zmlúv

Úrad pre reguláciu hazardných hier

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Júl 2023
Zmluva o podnájme
2023/32
Doplnená
40 399,68 € PARK-CORE s.r.o. Úrad pre reguláciu hazardných hier
26. Marec 2024
Poistná zmluva - súborové havarijné poistenie motorových vozidiel
2024/37
37 245,96 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Úrad pre reguláciu hazardných hier
13. September 2019
Zmluva o poskytovaní služieb
2019/114
Doplnená
34 121,05 € Mgr. Katarína Gajdošová Úrad pre reguláciu hazardných hier
12. December 2019
Kúpna zmluva
2019/190
30 228,00 € SOFOS, a.s. Úrad pre reguláciu hazardných hier
9. Máj 2024
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb
2024/40
28 080,00 € KyberTeQ, s.r.o. Úrad pre reguláciu hazardných hier
23. Júl 2019
Zmluva o dielo
2019/106
23 354,40 € ANeT Slovakia, s.r.o. Úrad pre reguláciu hazardných hier
29. December 2022
Zmluva o výučbe anglického jazyka
2022/54
20 966,40 € International House Bratislava, s.r.o. Úrad pre reguláciu hazardných hier
26. September 2019
Rámcová dohoda o havarijnom zmluvnom poistení motorového vozidla
2019/120
20 752,80 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Úrad pre reguláciu hazardných hier
12. Máj 2020
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov
2020/18
20 500,00 € Finančné riaditeľstvo SR Úrad pre reguláciu hazardných hier
24. September 2021
Rámcová dohoda o havarijnom zmluvnom poistení motorového vozidla
2021/52
16 830,28 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Úrad pre reguláciu hazardných hier
24. September 2021
Poistná zmluva č. 5519001698 - súborové havarijné poistenie motorových vozidiel
2021/54
16 830,28 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Úrad pre reguláciu hazardných hier
28. Jún 2019
Rámcová dohoda o dodaní Licencií Microsoft Office 365
2019/89
Doplnená
15 912,00 € exe, a.s. Úrad pre reguláciu hazardných hier
18. December 2019
Kúpna zmluva
2019/193
15 882,00 € AUTOCONT s.r.o. Úrad pre reguláciu hazardných hier
20. Apríl 2022
Zmluva o výučbe anglického jazyka
2022/11
15 600,00 € Mgr. Jaroslav Jorík Úrad pre reguláciu hazardných hier
15. Marec 2024
Rámcová dohoda uzatvorená na účely nákupu kancelárskych potrieb
2024/32
15 168,00 € Tibor Varga TSV PAPIER Úrad pre reguláciu hazardných hier
20. December 2023
Kúpna zmluva
2023/71
14 142,80 € Unicorn Systems SK s. r. o. Úrad pre reguláciu hazardných hier
21. Jún 2019
Kúpna zmluva
2019/88
13 099,80 € SOFOS, a.s. Úrad pre reguláciu hazardných hier
9. Október 2023
Rámcová dohoda o poskytovaní poradenských služieb, realizovaných vo verejnom obstarávaní
2023/52
12 000,00 € SmartCube, s.r.o. Úrad pre reguláciu hazardných hier
15. August 2022
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb
2022/27
11 682,00 € CSM monitoring s.r.o. Úrad pre reguláciu hazardných hier
30. Apríl 2024
Dodatok č. 2 k Rámcovej dohode o poskytovaní služieb
2024/39
11 682,00 € CSM monitoring s.r.o. Úrad pre reguláciu hazardných hier