Centrálny register zmlúv

TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Február 2012
Dohoda o vzdaní sa záložného práva
2012_027
0,00 € Ministerstvo financií SR TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
2. Marec 2012
Dodatok č.2 ku zmluve o spolupráci pri prevádzkovaní sms tipovania
IZ-424879
0,00 € Slovak Telekom a.s. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
2. Marec 2012
Dodatok č.2 k zmluve o poskytovaní Služby
IZ-424888
0,00 € MobileTech s.r.o. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
2. Marec 2012
Dodatok č.3 k Zmluve o poskytovaní Služby
IZ-424893
0,00 € ELET s.r.o. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
2. Marec 2012
Rámcová dohoda Zmluva o poskytovaní služieb
2012006
0,00 € Redi Tour s.r.o. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
2. Marec 2012
Dodatok č.7 k Zmluve o nájme č. 099/2007
2012002
Doplnená
0,00 € Emília Harmathová - DONNA ROSI TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
2. Marec 2012
Smlouva o poskytování služeb servisní podpory
IZ-425397
0,00 € EASIT s.r.o. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
2. Marec 2012
Zmluva o zabezpečení predaja
2012015
0,00 € MAMA media s.r.o. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
5. Marec 2012
Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke a využívaní súboru informácií
2012048
0,00 € SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
6. Marec 2012
Zmluva o zabezpečení predaja
2012016
0,00 € DINO SK, spol. s r.o. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
6. Marec 2012
Rámcová dohoda
2012042
0,00 € STILUS s.r.o. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
6. Marec 2012
Zmluva o zabezpečení predaja
2012046
0,00 € Rock Pop Bratislava s.r.o. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
16. Marec 2012
Zmluva o servisnej službe
2012064
0,00 € CWS-boco Slovensko s.r.o. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
28. Marec 2012
Zmluva o zabezpečení predaja
2012065
0,00 € ROZMARÍN SLOVAKIA s.r.o. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
28. Marec 2012
Zmluva o zabezpečení predaja
2012066
0,00 € ROZMARÍN SLOVAKIA s.r.o. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
4. Apríl 2012
Zmluva o vykonávaní služieb bezpečnosti práce a ochrany pred požiarmi
2006073
Doplnená
0,00 € PYROBOSS s.r.o. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
11. Apríl 2012
Zmluva o poskytnutí daňového poradenstva
2012077
0,00 € Ing. Mária Kubičeková TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
20. Apríl 2012
Dodatok č. 7 k Zmluve o podnájme č.10/2005
564/7
0,00 € DOM ODBOROV spol. s r.o. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
20. Apríl 2012
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
2012081
0,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
20. Apríl 2012
Dodatok ku zmluve o spolupráci pri prevádzkovaní SMS tipovania
2012083
0,00 € Telefónica Slovakia s.r.o. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.