Centrálny register zmlúv

TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Apríl 2018
Zmluva o vytvorení diela
2018052
Doplnená
0,00 € Roman Vajda TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
26. September 2018
Dohoda medzi Prevádzkovateľom a Sprostredkovateľom
2018140
0,00 € MobileTech, s.r.o. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
28. September 2018
Dohoda medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom
2018141
0,00 € ELET, s.r.o. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
23. November 2018
Dohoda medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom
2018162
0,00 € Slovak Telekom, a.s. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
14. December 2018
Zmluva o spolupráci
2018170
0,00 € Teledata, s.r.o. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
31. December 2018
NÁJOMNÁ ZMLUVA PR – TIPOS/2019/01
2018186
0,00 € PROFIT REAL s.r.o. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
16. Január 2019
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
2019012
0,00 € Malata, Pružinský, Hegedüš & Partners s. r. o. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
25. Marec 2019
Zmluva o spolupráci
2019036
0,00 € Teledata, s.r.o. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
29. Marec 2019
Dodatok č. 7 k Zmluve o nájme uzatvorenej dňa 29.12.2006
2019035
0,00 € RIMO, s.r.o. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
8. Apríl 2019
Dodatok č.3 k Servisnej službe - zmena zmluvných podmienok
2019046
0,00 € Sportradar AG TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
23. Máj 2019
Zmluva o zabezpečení podpory predaja
2019061
Doplnená
0,00 € Slovak Telekom, a.s. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
11. December 2019
Zmluva o spolupráci
2019168
0,00 € Teledata, s.r.o. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
16. Január 2020
Flotilová poistná zmluva pre povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
2020005
0,00 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
16. Január 2020
Flotilová poistná zmluva pre poistenie Moje auto KASKO
2020006
0,00 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
31. Január 2020
Poistná zmluva číslo 2-629-301830 pre skupinové úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom (KOMPLEX)
2020015
0,00 € Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
17. Február 2020
Zmluva o vytvorení diela
2020033
Doplnená
0,00 € Mgr. art. Juraj Lech TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
26. Február 2020
Memorandum o spolupráci v rámci projektu zavádzania informačného systému elektronickej fakturácie
2019191
0,00 € Ministerstvo financií Slovenskej republiky TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
27. Február 2020
Dodatok č.11 k Zmluve o spolupráci pri prevádzkovaní SMS tipovania
2020041
0,00 € O2 Slovakia, s.r.o. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
5. Marec 2020
Zmluva o vytvorení diela
2019187
Doplnená
0,00 € Mgr. Peter Mistrík TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
5. Marec 2020
Zmluva o vytvorení diela
2019188
Doplnená
0,00 € Mgr. Michal Kletečka TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.