Centrálny register zmlúv

TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Október 2015
Dohoda o ukončení Zmluvy o partnerstve č.1594 2015/056
2015056_ukončenie
0,00 € ESES Company, a. s. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
13. November 2015
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva o použití diela
2015124
0,00 € Marcel Merčiak TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
25. November 2015
Zmluva o prevádzkovaní služby ZUNO Pay
2015129
0,00 € ZUNO BANK AG, pobočka zahraničnej banky TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
30. November 2015
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
2015138
0,00 € EMM, spol. s r.o. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
14. December 2015
Zmluva o spolupráci
2015141
0,00 € Teledata, s.r.o. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
15. December 2015
Dodatok č.7 k Zmluve č.1221 2011/147 o zabezpečení služieb spojených s výrobou, uchovávaním a distribúciou záznamov o priebehu žrebovaní a výsledkoch prevádzkovaných lotérií
2015142
0,00 € IX production s.r.o. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
17. December 2015
Dohoda o ukončení zmluvy o partnerstve č. 1568 2015 /029
2015143
0,00 € APA – Art Production Agency, s.r.o. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
22. December 2015
Zmluva o poskytnutí priestoru na zverejnenie informácií o výhrach na Markízatexte
2015149
0,00 € MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s.r.o. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
23. December 2015
Dodatok č. 14 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
2015152
0,00 € Emília Harmathová - DONNA ROSI TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
22. Február 2016
Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytovaní služieb technickej podpory Millennium Care č. 2011/M000/201
2016011
0,00 € Millennium, spol. s.r.o. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
1. Marec 2016
Zmluva o zriadení záložného práva k peňažnej pohľadávke
2016016
0,00 € Komerční banka, a.s. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
11. Apríl 2016
Licenčná zmluva
2016043
0,00 € B & D, s.r.o. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
16. Máj 2016
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 19.04.2010
2016057
Doplnená
0,00 € Panorama byty, a. s. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
1. Jún 2016
Mandátna zmluva
2016060
Doplnená
0,00 € O2 Slovakia, s.r.o. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
20. Jún 2016
Dodatok č. 10 k Zmluve o poskytovaní služby WebHousing
2016067
0,00 € Slovak Telekom, a. s. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
24. Jún 2016
Dodatok č. 5 k Zmluve o nájme uzatvorenej dňa 29.12.2006
2016069
0,00 € RIMO, s.r.o. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
4. August 2016
Rámcová zmluva o spolupráci
2016086
0,00 € ENVI - PAK, a.s. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
10. August 2016
Dodatok č.8 k Zmluve č.1221 2011/147 o zabezpečení služieb spojených s výrobou, uchovávaním a distribúciou záznamov o priebehu žrebovaní a výsledkoch prevádzkovaných lotérií
2016087
0,00 € IX production s.r.o. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
5. September 2016
Dodatok č.9 k Zmluve o spolupráci pri prevádzkovaní SMS tipovania
2016090
0,00 € O2 Slovakia, s.r.o. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
14. September 2016
Licenčná zmluva
2016094
0,00 € B & D, s.r.o. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.