Centrálny register zmlúv

Archeologický ústav Slovenská akadémia vied

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Jún 2012
Zmluva o refundácii nákladov za poskytovanie elektrickej energie , vodného a stočného
SPO NR-14-2/2012
0,00 € Slovenská republika-Ministerstvo obrany SR - Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava Archeologický ústav Slovenská akadémia vied
17. Júl 2012
Zmluva o spolupráci
2012/2/11400
0,00 € Slovenské národné múzeum Archeologický ústav Slovenská akadémia vied
17. Júl 2012
Zmluva o pripojení el. energie, vody a refundácia ich nákladov
SPO NR-14/2012
0,00 € Slovenská republika-Ministerstvo obrany SR - Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava Archeologický ústav Slovenská akadémia vied
2. August 2012
Zmluva o poskytnutí služby
Z12/12
0,00 € Agrovar družstvo agropodnikateľov Bíňa Archeologický ústav Slovenská akadémia vied
22. August 2012
Dodatok k zmluve č.1071133011o dodávke a odbere tepla pre ústredné vykuro
1/12
0,00 € Tepelné hospodárstvo s.r.o. Košice Archeologický ústav Slovenská akadémia vied
12. November 2012
Dodatok k zmluve o poskytnutí služby zo dňa 30.08.2010
1
0,00 € Leon Design s.r.o. Archeologický ústav Slovenská akadémia vied
15. November 2012
Dodatok č.1 k zmluve o dielo na uskutočnenie stavebných prác zo dňa 22.03.2012
č.1
0,00 € Ing. Ivan Vachut Archeologický ústav Slovenská akadémia vied
20. November 2012
Zmluva o prevode správy majetku štátu uzavretá podľa §9 zákona č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov
743/2012, 1/2012
0,00 € Slovenská republika-Ministerstvo obrany SR - Úrad pre investície a akvizície Archeologický ústav Slovenská akadémia vied
4. December 2012
Zmluva č. NR-14-6/2012 o refundácii nákladov za poskytovanie elektrickej energie, vodného , stočného
14-6/2012
0,00 € Slovenská republika-Ministerstvo obrany SR - Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava Archeologický ústav Slovenská akadémia vied
14. December 2012
Zmluva o poskytovaní služby technickej ochrany objektu
53946/SN-2012
0,00 € Krajské policajné riaditeľstvo PZ v Košiciach Archeologický ústav Slovenská akadémia vied
5. Marec 2013
Zmluva o realizácii spoločného výskumu
0048/2013
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave. fakulta matem., fyziky a informatiky Archeologický ústav Slovenská akadémia vied
13. Marec 2013
Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
32/271/13P
0,00 € Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť , a.s. Archeologický ústav Slovenská akadémia vied
14. Máj 2013
Licečná zmluva
533/2013ÚPaCR
0,00 € Mesto Nitra Archeologický ústav Slovenská akadémia vied
3. Jún 2013
Dohoda o odbornej spolupráci
11/2013
0,00 € Stredná umelecká škola Archeologický ústav Slovenská akadémia vied
10. Jún 2013
Dodatok č.3 k Nájomnej zmluve zo dňa 10.11.2009
č.3
0,00 € Rímskokatolícka cirkev Sídelná kapitula Nitra Archeologický ústav Slovenská akadémia vied
15. Júl 2013
Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber)
17/2013
Doplnená
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Archeologický ústav Slovenská akadémia vied
25. Júl 2013
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
053/2010/2.1/OPVaV/D02
0,00 € Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy Archeologický ústav Slovenská akadémia vied
25. Júl 2013
Zmluva o poskytovaní služieb ochrany objektu
19/2013
0,00 € Ligas s.r.o. Archeologický ústav Slovenská akadémia vied
1. August 2013
Dohoda o spolupráci pri propagovaní vedeckého výskumu na medzinárodnom vydavateľskom trhu
20/2013
0,00 € Redakcia The Central European Journal of Social Sciences and Humanities Archeologický ústav Slovenská akadémia vied
14. Október 2013
Zmluva o obstaraní predaja publikácií
22/2013
0,00 € UniKnihy.sk, s.r.o. Archeologický ústav Slovenská akadémia vied