Centrálny register zmlúv

Archeologický ústav Slovenská akadémia vied

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. September 2021
Zámenná zmluva
Zámenná zmluva
2 750 000,00 € Rímskokatolícka cirkev Sídelná kapitula Nitra Archeologický ústav Slovenská akadémia vied
7. December 2022
Zmluva o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja (2023)
Zmluva o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja (2023)
Doplnená
2 662 215,12 € Slovenská akadémia vied Archeologický ústav Slovenská akadémia vied
4. Júl 2019
Zmluva o prevode správy č.CPNR-ON-2019/005340-006
Zmluva o prevode správy č.CPNR-ON-2019/005340-006
2 320 640,78 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra SR Archeologický ústav Slovenská akadémia vied
31. Marec 2021
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Doplnená
2 139 663,00 € Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky Archeologický ústav Slovenská akadémia vied
9. Marec 2022
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja
Zmluva o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja č.755
2 081 823,63 € Slovenská akadémia vied Archeologický ústav Slovenská akadémia vied
19. Január 2022
Zmluva o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja
Zmluva o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja
Doplnená
2 983 688,79 € Slovenská akadémia vied Archeologický ústav Slovenská akadémia vied
14. Október 2016
Rámcová dohoda č.3
Rámcová dohoda č.3
Doplnená
1 945 440,00 € Datalan, a.s. Archeologický ústav Slovenská akadémia vied
14. Október 2016
Rámcová dohoda č.2
Rámcová dohoda č.2
Doplnená
1 293 600,00 € Datalan, a.s. Archeologický ústav Slovenská akadémia vied
13. December 2023
Rámcová dohoda č. Z23/088
Rámcová dohoda č. Z23/088
1 289 666,66 € Archeologický ústav Slovenská akadémia vied Valaliky Industrial Park, s.r.o.
5. Október 2018
Dodatok č.3 k zmluve o poskytnutí prostriedkov podpory výskumu
Dodatok č.3 k zmluve o poskytnutí prostriedkov podpory výskumu
936 731,41 € Slovenská akadémia vied Archeologický ústav Slovenská akadémia vied
18. December 2017
Dodatok č.3 k zmluve o prevode majetku štátu
Dodatok č.3 k zmluve o prevode majetku štátu
706 146,83 € Centrum biológie rastlín a biodiverzity Slovenskej akadémie vied Archeologický ústav Slovenská akadémia vied
14. Október 2016
Rámcová dohoda č.1
Rámcová dohoda č.1
Doplnená
633 492,00 € Datalan, a.s. Archeologický ústav Slovenská akadémia vied
31. Júl 2023
Rámcová zmluva č.Z23/050
Rámcová zmluva č.Z23/050
485 624,75 € Archeologický ústav Slovenská akadémia vied Valaliky Industrial Park s.r.o.
22. Január 2024
Zmluva o dielo č. PARK 25-001/2024
Zmluva o dielo č. PARK 25-001/2024
430 000,00 € Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i. Valaliky Industrial Park, s.r.o.
27. Marec 2012
Zmluva o dielo na uskutočnenie stavebných prác
10/12
Doplnená
376 917,45 € Ing. Ivan Vachut Archeologický ústav Slovenská akadémia vied
24. Marec 2017
Zmluva na vykonanie záchranného archeologického výskumu
17/017/3
Doplnená
350 802,50 € Doprastav, a.s. Archeologický ústav Slovenská akadémia vied
10. Január 2018
Poistná zmluva na plastiku Venuše z Moravian nad Váhom
Poistná zmluva na plastiku Venuše z Moravian nad Váhom
Doplnená
350 000,00 € Landesamt fur denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt Archeologický ústav Slovenská akadémia vied
7. Júl 2020
Zmluva o dielo-Rýchlostná cesta R4 Prešov-severný obchvat
Zmluva o dielo-Rýchlostná cesta R4 Prešov-severný obchvat
317 640,00 € Váhostav-Sk a.s. Archeologický ústav Slovenská akadémia vied
28. Júl 2015
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-14-0842
40/2015
Doplnená
225 076,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Archeologický ústav Slovenská akadémia vied
9. August 2016
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-15-0330
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-15-0330
Doplnená
225 044,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Archeologický ústav Slovenská akadémia vied