Centrálny register zmlúv

Výpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. December 2015
Zmluva o dodávkach softvéru fa Microsoft pre vzdelávacie a akademické inštitúcie
S1018160
0,00 € exe spol. s r. o. Výpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied
8. December 2015
Dodatok c. 3 k Zmluve o NFP-Dodatok c. 4 k Zmluve o partnerstve 3.1
DODATOK c.3 K ZMLUVE O POSKYTNUTI NFP_3.1_Dodatok c. 4 k Zmluve o partnerstve_3.1
0,00 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Výpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied
8. December 2015
Dodatok c. 5 k Zmluve o NFP-Dodatok c. 6 k Zmluve o partnerstve 3.1
DODATOK c.5 K ZMLUVE O POSKYTNUTI NFP_3.1_Dodatok c. 6 k Zmluve o partnerstve_3.1
0,00 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Výpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied
8. December 2015
Dodatok c. 4 k Zmluve o NFP-Dodatok c. 5 k Zmluve o partnerstve 1.1
DODATOK c.4 K ZMLUVE O POSKYTNUTI NFP_1.1_Dodatok c. 5 k Zmluve o partnerstve_1.1
0,00 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Výpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied
11. December 2015
Zmluva o spolupráci č. 86/2015/VS SAV
86/2015/VS SAV
0,00 € Technicko-hospodárska správa ÚSV SAV Výpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied
14. Marec 2016
Zmluva o vydaní a používaní debetných platobných kariet
VšÚB - VS SAV 2016
0,00 € Všeobecná úverová banka, a.s. Výpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied
29. Jún 2016
Darovacia zmluva
23654-15/2016-BA
0,00 € Sociálna poisťovňa Výpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied
9. August 2016
Zmluva o poskytovaní finančných prostriedkov č. 1/2016
SANET 1/2016
0,00 € Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET Výpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied
29. November 2016
Dohoda o skončení Zmluvy o nájme nebytového priestoru zo dňa 23.1.2013 (ďalej len "zmluva")
Dohoda o skončení Zmluvy o nájme nebytového priestoru zo dňa 23.1.2013 (ďalej len "zmluva")
0,00 € BENESTRA, s.r.o. Výpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied
19. December 2016
Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke SNM-HM-ZOV-2012/1100 (SNM-HM č. 12/2012) zo dňa 17.5.2012
Dodatok č. 1
0,00 € Slovenské národné múzeum - Historické múzeum Výpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied
13. Január 2017
NÁJOMNÁ ZMLUVA 90/2016/VSSAV
90/2016/VSSAV
0,00 € ON Semicounductor Slovakia, a.s. Výpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied
18. Január 2017
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE č. 3/2017-STM
3/2017-STM
0,00 € Slovenské technické múzeum Výpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied
8. Február 2017
Zmluva o výpožičke teleprezentačných zariadení
2017 -CVTI SR
0,00 € Centrum vedecko-technických informácií SR Výpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied
6. Marec 2017
Zmluva č. 91/2017/VS SAV o prevádzkovaní a využívaní zelenej hranice
91/2017/VS SAV
0,00 € Výpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied Centrum biovied SAV, Ústav biológie a genetiky živočíchov
4. Apríl 2017
Zmluva o vydaní a používaní debetných platobných kariet
2017
0,00 € Všeobecná úverová banka, a.s. Výpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied
12. Jún 2017
Zmluva o poskytovaní finančných prostriedkov č. 1/2017
1/2017
0,00 € Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET Výpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied
3. Júl 2017
Zmluva o združení Slovenské distribuované múzeum počítačov
386/2017
0,00 € Slovenské technické múzeum Výpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied
5. September 2017
Zmluva o poskytovaní služby
93/2017/VSSAV
0,00 € Výpočtové stredisko SAV Ústav merania SAV
5. September 2017
Zmluva o poskytovaní služby
94/2017/VSSAV
0,00 € Výpočtové stredisko SAV Ústav merania SAV
9. Október 2017
Zmluva o poskytnutí služby č. 98/2017/VSSAV
98/2017/VSSAV
0,00 € Výpočtové stredisko SAV Ústav ekológie lesa SAV