Centrálny register zmlúv

Výpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. November 2017
Dohoda o spolupráci č. 111/2017/VSSAV
111/2017/VSSAV
0,00 € Výpočtové stredisko SAV Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
23. November 2017
Dohoda o spolupráci č. 112/2017/VSSAV
112/2017/VSSAV
0,00 € Výpočtové stredisko SAV Ústav vied o zemi SAV
6. Marec 2018
Zmluva o poskytnutí služby č. 123/2018/VSSAV Doména learned.sk
123/2018/VSSAV
11,40 € Výpočtové stredisko SAV Ústav vied o Zemi SAV
9. Október 2017
Zmluva o poskytnutí služby č. 103/2017/VSSAV Doména cai.sk
103/2017/VSSAV
15,00 € Výpočtové stredisko SAV Ústav informatiky SAV
16. Október 2017
Zmluva o poskytnutí služby č. 105/2017/VSSAV Doména fulbright.sk
105/2017/VSSAV
15,00 € Výpočtové stredisko SAV Komisia J. W. Fulbrighta
31. Október 2017
Zmluva o poskytnutí služby č. 101/2017/VSSAV Doména geomag.sk
101/2017/VSSAV
15,00 € Výpočtové stredisko SAV Ústav vied o zemi SAV
31. Október 2017
Zmluva o poskytnutí služby č. 106/2017/VSSAV Domena seismology.sk
106/2017/VSSAV
15,00 € Výpočtové stredisko SAV Ústav vied o zemi SAV
31. Október 2017
Zmluva o poskytnutí služby č. 110/2017/VSSAV Domena nuquake.sk
110/2017/VSSAV
15,00 € Výpočtové stredisko SAV Ústav vied o zemi SAV
23. November 2017
Zmluva o poskytnutí služby č. 96/2017/VSSAV Domena neoplasma.sk
96/2017/VSSAV
15,00 € Výpočtové stredisko SAV BMC SAV Ústav experimentálnej onkológie
23. November 2017
Zmluva o poskytnutí služby č. 97/2017/VSSAV Domena exon.sk
97/2017/VSSAV
15,00 € Výpočtové stredisko SAV BMC SAV Ústav experimentálnej onkológie
11. December 2017
Zmluva o poskytnutí služby č. 116/2017/VSSAV Doména slovakgrid.sk
116/2017/VSSAV
15,00 € Výpočtové stredisko SAV Ústav informatiky SAV
13. December 2017
Zmluva o poskytnutí služby č. 117/2017/VSSAV Doména eurocarb.sk
117/2017/VSSAV
15,00 € Výpočtové stredisko SAV Chemický ústav SAV
18. Január 2018
Zmluva o poskytnutí služby č. 118/2017/VSSAV Doména litography.sk
118/2017/VSSAV
15,00 € Výpočtové stredisko SAV Ústav informatiky SAV
23. Január 2018
Zmluva o poskytnutí služby č. 119/2018/VSSAV Doména architektura-urbanizmus.sk
119/2018/VSSAV
15,00 € Výpočtové stredisko SAV Ústav stavebníctva a architektúry SAV
5. Február 2018
Zmluva o poskytnutí služby č. 121/2018/VSSAV Doména zemetrasenia.sk
121/2018/VSSAV
15,00 € Výpočtové stredisko SAV Ústav vied o Zemi SAV
12. September 2016
Povinné zmluvné poistenie
9260106230
28,32 € UNIQA poisťovňa, a.s. Výpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied
19. Január 2018
NÁJOMNÁ ZMLUVA 120/2018/VSSAV
120/2018/VSSAV
40,00 € ON Semiconductor Slovakia, a.s. Výpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied
28. November 2017
Zmluva o poskytnutí služby č. 113/2017/VSSAV Domena 100rokovsnd.sk
113/2017/VSSAV
45,00 € Výpočtové stredisko SAV Ústav divadelnej a filmovej vedy SAV
16. Apríl 2018
Zmluva o poskytnutí služby č. 126/2018/VSSAV Doména inforeg.sk
126/2018/VSSAV
45,00 € Výpočtové stredisko SAV INFOSTAT, Inštitút informatiky a štatistiky
10. Január 2017
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 45/2016
45/2016
55,50 € Gymnázium Pierra de Coubertina Výpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied