Centrálny register zmlúv

Výpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Marec 2012
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí služby č. 58/2010/VSSAV
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí služby č. 58/2010/VSSAV
0,00 € Fyzikálny ústav SAV Výpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied
7. Máj 2012
Dodatok č.1 ku Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 4-12/2009
Dodatok č.1 ku Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 4-12/2009
0,00 € Žilinská univerzita v Žiline Výpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied
20. December 2012
DODATOK č. 2 ku ZMLUVE o nájme nebytových priestorov č. 4-12/2009
DODATOK č.2 ku ZMLUVE o nájme nebytových priestorov č.4-12/2009
0,00 € Žilinská univerzita v Žiline Výpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied
16. Január 2013
ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV č.2/2013
2/2013
0,00 € GYMNÁZIUM Pierra de Coubertina Výpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied
28. Január 2013
Dohoda o používaní platobnej karty vydanej Všeobecnou úverovou bankou, a.s.
001BA2011JG
0,00 € Štátna pokladnica Výpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied
28. Január 2013
Zmluva o vydaní a používaní debetných platobných kariet
bez čísla
0,00 € Všeobecná úverová banka, a.s. Výpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied
29. Január 2013
Dodatok č.1 k Zmluve o pripojení a poskytovaní verejnej elektronickej komunikačnej služby
Dodatok č.1
0,00 € GTS Slovakia, s.r.o. Výpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied
14. Marec 2013
ZMLUVA o prenájme optického vlákna23.1.
021BA2012JG
0,00 € GTS Slovakia, s.r.o. Výpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied
14. Marec 2013
ZMLUVA O NÁJME
GTS-VS SAV - bez čísla
0,00 € GTS Slovakia, s.r.o. Výpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied
12. Júl 2013
Dodatok č. 2 k Zmluve o spolupráci
Dodatok č. 2
0,00 € Technologický inštitút SAV Výpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied
4. Február 2014
Zmluva o výpožičke č. 1/2014
1/2014
0,00 € Ing. Peter Briatka Výpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied
4. Júl 2014
Špecifikácia služby
001BA211JG
0,00 € GTS Slovakia, s.r.o. Výpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied
28. Júl 2014
Zmluva o výpožičke č. 74/2014/VS SAV
74/2014/VS SAV
0,00 € REPRINT BB s.r.o, Výpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied
29. Júl 2014
Zmluva o poskytovaní finančných prostriedkov č. 1/2014
1/2014 SANET
0,00 € Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) Výpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied
12. November 2014
Zmluva o budúcej zmluve č. 75/2014/ VS SAV o využití výsledkov riešenia projektu výskumu a vývoja s názvom Analýza a prezentácia začiatkov informatiky na Slovensku predkladaného Agentúre na podporu vedy a výskumu (ďalej len "APVV")
75/2014/VS SAV
0,00 € Slovenské technické múzeum Výpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied
28. November 2014
ZMLUVA O PARTNERSKEJ SPOLUPRÁCI
DP_141110
0,00 € ASBIS SK spol. s.r.o. Výpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied
11. December 2014
ZMLUVA O BUDÚCEJ ZMLUVE č. 76/2014/VS SAV
76/2014/VSSAV
0,00 € Ústredný archív SAV Výpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied
11. December 2014
ZMLUVA O BUDÚCEJ ZMLUVE č. 77/2014/VS SAV
77/2014/VSSAV
0,00 € Ústav informatiky SAV Výpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied
28. Január 2015
RÁMCOVÁ ZMLUVA
81/2015/VS SAV
0,00 € Activa Slovakia s.r.o. Výpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied
29. Január 2015
ZMLUVA O BUDÚCEJ ZMLUVE č. 79/2014/VS SAV
79/2015/VS SAV
0,00 € Slovenské národné múzeum Výpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied