Centrálny register zmlúv

Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. Jún 2012
Zmluva o spolupráci pri vydávaní periodickej tlače
1
Doplnená
0,00 € SAP - Slovak Academic Press s.r.o. Ústav etnológie Slovenskej akadémie vied
8. Jún 2012
Zmluva o dielo
2
0,00 € ETERNA PRESS Ústav etnológie Slovenskej akadémie vied
9. Apríl 2013
Zmluva o dielo uzatvorená podľa § 539 a nasl. ustanovení Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
4
0,00 € Eterna Press Ústav etnológie Slovenskej akadémie vied
9. Apríl 2013
Zmluva o spolupráci pri vydávaní periodickej tlače
5
Doplnená
0,00 € SAP - Slovak Academic Press s.r.o. Ústav etnológie Slovenskej akadémie vied
27. December 2013
Zmluva o dielo uzatvorená podľa § 262 zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (Obchodný zákonník)
7
0,00 € FILMbis s.r.o. Ústav etnológie Slovenskej akadémie vied
29. Apríl 2014
Zmluva o spolupráci pri distribúcii periodika Slovenský národopis/Slovak Ethnology
1/2014
Doplnená
0,00 € SAP - Slovak Academic Press s.r.o. Ústav etnológie Slovenskej akadémie vied
10. Apríl 2015
Rámcová dohoda o poskytovaní tovarov a servisných služieb uzavretá podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
1/2013
0,00 € AMNET s. r. o. Ústav etnológie Slovenskej akadémie vied
10. Apríl 2015
Rámcová dohoda o dodávaní jazykových korektúr textov preložených zo slovenského do anglického jazyka
2/2014
0,00 € Ruth Ester Zorvan Ústav etnológie Slovenskej akadémie vied
10. Apríl 2015
O poskytovaná technicko.prevádzkovej podpory a rozvoji produktov BACH SYSTEMS, spol. s r. o.
2/2013
0,00 € BACH SYSTEMS, spol. s r. o. Ústav etnológie Slovenskej akadémie vied
10. Apríl 2015
Zmluva o spolupráci na projekte spoločných akcií v roku 2014 k všeobecnej zmluve o spolupráci zo dňa 18.4.2011
3/2014
0,00 € Národopisná spoločnsoť Slovenska Ústav etnológie Slovenskej akadémie vied
10. Apríl 2015
Zmluva o spolupráci na projekte spoločných akcií v roku 2015 k všeobecnej zmluve o spolupráci zo dňa 18.4.2011
1/2015
0,00 € Národopisná spoločnosť Slovenska Ústav etnológie Slovenskej akadémie vied
10. Apríl 2015
Zmluva o spolupráci na projekte spoločných akcií v roku 2015 k Všeobecnej zmluve o spolupráci zo dňa 2.2.2014
2/2015
0,00 € Slovenská spoločnosť pre štúdium náboženstiev Ústav etnológie Slovenskej akadémie vied
10. Apríl 2015
Zmluva o spolupráci na projekte spoločných akcií v roku 2014 k všeobecnej zmluve o spolupráci zo dňa 2.2.2014
4/2014
0,00 € Slovenská spoločnosť pre štúdium náboženstiev Ústav etnológie Slovenskej akadémie vied
17. Apríl 2015
Rámcová dohoda o dodávaní tlačiarenských služieb
5/2014
0,00 € Zing print s. r. o. Ústav etnológie Slovenskej akadémie vied
17. Apríl 2015
Rámcová dohoda o dodávaní prekladov vedeckých textov zo slovenského do anglického jazyka
6/2014
0,00 € JT Lingua, s. r. o. Ústav etnológie Slovenskej akadémie vied
18. Marec 2016
Rámcová zmluva na dodávku kancelárskych potrieb
2/2016
0,00 € Activa Slovakia s.r.o. Ústav etnológie Slovenskej akadémie vied
12. Máj 2016
Licenčná zmluva uzatvorená podľa § 40 a nasl. zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve [...]
3/2016
0,00 € Prof. Ing. Mgr. Ľubo Stacho Ústav etnológie Slovenskej akadémie vied
2. Február 2017
Príkazná zmluva DRIM č. 1/2017 Uzatvorená pre potreby projektu Interreg Danube Transnational Programme, DRIM, DTP1-1-183-4.1.
1/2017
0,00 € Mgr. Daniel Škobla, PhD. Ústav etnológie Slovenskej akadémie vied
15. Február 2017
Rámcová dohoda o poskytovaní tovarov a servisných služieb uzavretá podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
2/2017
Doplnená
0,00 € AMNET s. r. o. Ústav etnológie Slovenskej akadémie vied
21. Február 2017
Rámcová dohoda o dodávaní grafických prác súvisiacich s logom ústavu
3/2017
Doplnená
0,00 € Eva Kovačevičová Ústav etnológie Slovenskej akadémie vied