Centrálny register zmlúv

"JESEŇ ŽIVOTA", Zariadenie sociálnych služieb Levice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Október 2022
Dohoda o zabezpečení trestu povinnej práce
942022
0,00 € Okresný súd Levice "JESEŇ ŽIVOTA", Zariadenie sociálnych služieb Levice
27. December 2022
Darovacia zmluva
972022
0,00 € CoorfulLmade eshop, s.r.o. "JESEŇ ŽIVOTA", Zariadenie sociálnych služieb Levice
29. December 2022
Dodatok č. 2 k zmluve O ZABEZPEČENÍ ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA č. 11029875
1082022
0,00 € Waste transport, a.s. "JESEŇ ŽIVOTA", Zariadenie sociálnych služieb Levice
31. Január 2023
Kolektívna zmluva na rok 2023
82/2023
0,00 € Základná odborová organizácia pri "JESEŇ ŽIVOTA" ZSS Levice "JESEŇ ŽIVOTA", Zariadenie sociálnych služieb Levice
2. Máj 2023
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
852023
0,00 € Stredná odborná škola pedagogická "JESEŇ ŽIVOTA", Zariadenie sociálnych služieb Levice
13. Júl 2023
Dohoda o ukončení
402019028
0,00 € SOFTEL spol. s r.o. "JESEŇ ŽIVOTA", Zariadenie sociálnych služieb Levice
13. Júl 2023
Dohoda o ukončení
902019019
0,00 € SOFTEL spol. s r.o. "JESEŇ ŽIVOTA", Zariadenie sociálnych služieb Levice
8. August 2023
Zmluva o platobnej karte
101
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a. s. "JESEŇ ŽIVOTA", Zariadenie sociálnych služieb Levice
12. September 2023
Zmluva o spolupráci
103
0,00 € Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre "JESEŇ ŽIVOTA", Zariadenie sociálnych služieb Levice
6. December 2023
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu a prevzatí zodpovedností za odchýlku
121
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. "JESEŇ ŽIVOTA", Zariadenie sociálnych služieb Levice
30. Január 2024
Dodatok č. 3 k zmluve o zabezpečení odpadového hospodárstva č. 11029875
128
0,00 € Waste transport, a.s. "JESEŇ ŽIVOTA", Zariadenie sociálnych služieb Levice
16. Február 2024
Kolektívna zmluva na rok 2023
132
0,00 € Základná odborová organizácia "JESEŇ ŽIVOTA" Spojený DD a DSS Levice "JESEŇ ŽIVOTA", Zariadenie sociálnych služieb Levice
21. Február 2024
Zmluva o pripojení elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
136
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. "JESEŇ ŽIVOTA", Zariadenie sociálnych služieb Levice
21. Február 2024
Dodatok č. 3 ku Rámcovej kúpnej zmluve č. 009/2019/LV-48
137
1,92 € Zberné suroviny Žilina, a.s. "JESEŇ ŽIVOTA", Zariadenie sociálnych služieb Levice
23. November 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku
114
19,80 € MAGNA ENERGIA a.s. "JESEŇ ŽIVOTA", Zariadenie sociálnych služieb Levice
19. Júl 2023
Darovacia zmluva
100
20,00 € Renáta Wurczerová "JESEŇ ŽIVOTA", Zariadenie sociálnych služieb Levice
20. Február 2024
Darovacia zmluva
135
30,00 € Soňa Ukropcová "JESEŇ ŽIVOTA", Zariadenie sociálnych služieb Levice
6. Február 2024
Darovacia zmluva
131
60,00 € Martin Orolín "JESEŇ ŽIVOTA", Zariadenie sociálnych služieb Levice
18. Október 2023
Darovacia zmluva
Darovacia zmluva
85,90 € Miriam Vrbková "JESEŇ ŽIVOTA", Zariadenie sociálnych služieb Levice
19. Február 2024
darovacia zmluva
133
100,00 € Magdalena Schwarczova "JESEŇ ŽIVOTA", Zariadenie sociálnych služieb Levice