Centrálny register zmlúv

Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Apríl 2012
Zmluva o dodávke plynu
N ZVJS-10-4/32-2012
0,00 € SPP, a.s. Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín
17. Apríl 2012
Dodatok č. 3 k Zmluve č. 10NSP1000511
N ZVJS-5-4/03-2012
0,00 € Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín
17. Apríl 2012
Príkazná zmluva
N ZVJS-6-22/11-2012
0,00 € Generálne riaditeľstvo ZVJS Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín
17. Apríl 2012
Dodatok č. 2 k zmluve č. 10NSP1000511
N ZVJS-5-1/03-2012
0,00 € Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín
17. Apríl 2012
Dodatok č. 14 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 3001NSP1000106
N ZVJS-5-3/03-2012
Doplnená
0,00 € Union zdravotná poisťovňa, a.s. Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín
17. Apríl 2012
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti
N ZVJS-5-2/03-2012
0,00 € Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín
25. Apríl 2012
Zmluva o dielo
N ZVJS-4-3/34-2012
0,00 € Nemocnica pre obv. a ods. a ÚVTOS Trenčín Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín
25. Apríl 2012
Zmluva o dielo
GR ZVJS-32-75/11-2012
0,00 € Generálne riaditeľstvo ZVJS Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín
4. Jún 2012
Príkazná zmluva
N ZVJS-6-40/11-2012
0,00 € Generálne riaditeľstvo ZVJS Bratislava Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín
13. Jún 2012
Zmluva o dielo
N ZVJS-6-42/11-2012
0,00 € Green Wave Recycling, s.r.o. Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín
18. Jún 2012
Zmluva o vykonaní pomocných prác
N ZVJS-6-3/32-2012
0,00 € Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín MUDr. Eva Múčková
29. Jún 2012
Zmluva č. 10NSP1000511
N ZVJS-4-7/11-2011
Doplnená
0,00 € Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín
29. Jún 2012
Zmluva o poskytovaní zdravotnej starostlivosti
N ZVJS-6-45/11-2012
Doplnená
0,00 € Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín
29. Jún 2012
Zmluvao poskytovaní zdravotnej starostlivosti
N ZVJS-6-47/11-2012
Doplnená
0,00 € Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín
29. Jún 2012
Zmluva o elektronickej komunikácií
N ZVJS-6-48/11-2012
0,00 € Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín
16. Júl 2012
Zmluva č. 011/2009
N ZVJS-4-6/32-2009
Doplnená
0,00 € EMPEQ Servis, s.r.o. Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín
18. Júl 2012
Komisionárska zmluva
N ZVJS-6-50/11-2012
Doplnená
0,00 € Le CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín
1. August 2012
Zmluva č. 3001NSP1000106 o poskytovaní zdravotnej starostlivosti
N ZVJS-22-300/23-2006
Doplnená
0,00 € Union zdravotná poisťovňa, a. s. Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín
13. August 2012
Zmluva o výkone pomocných prác
N ZVJS-6-55/11-2012
0,00 € Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín Lignum Intex - združenie Jucha, Hulvák
17. August 2012
Príkazná zmluva
N ZVJS-6-61/11-2012
0,00 € Generálne riaditeľstvo ZVJS Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín