Centrálny register zmlúv

Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Január 2024
Dodatok č. 1 k Flotilovej poistnej zmluve
Z4/2024/BÚ
0,00 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
25. Január 2024
Dodatok č. 1 k RÁMCOVEJ DOHODE O SPOLUPRÁCI
Z5/2024/CBRB
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
8. Február 2024
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
Z6/2024/ÚGBR
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
28. Február 2024
Príloha č. 2 k Zmluve o dielo č. 0302/2010/S
Z7/2024/ÚGBR
0,00 € HELVYK ELEVATORS, s. r. o. Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
14. Marec 2024
Dodatok č. 1 k RÁMCOVEJ DOHODE O SPOLUPRÁCI
Z10/2024/CBRB
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
15. Marec 2024
DODATOK Č. 6 K ZMLUVE O PARTNERSTVE
Z11/2024/ÚGBR
0,00 € Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
1. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí služby č. 271/2024/CSČ SAV-VS SAV uzavretá podľa § 269 a následne Obchodného zákonníka
Z34/2024/BÚ
0,00 € Centrum spoločných činností SAV, v. v. i. organizačná zložka Výpočtové stredisko SAV Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
8. Júl 2024
DOHODA O SPOLUPRÁCI pri zabezpečovaní mapovania druhov a biotopov európskeho významu
Z35/2024/BÚ
0,00 € Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
8. November 2012
Dodávka pitnej vody
Z-2/12
2,00 € BVS, a.s. Botanický ústav Slovenskej akadémie vied
25. Január 2022
Kúpna zmluva
Z12/2022/ÚGBR
104,30 € XLSK Nábytok s. r. o. Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
11. Január 2024
Kúpna zmluva
Z3/2024/ÚGBR
136,40 € XLSK Nábytok s. r. o., pobočka XXXLutz Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
9. Máj 2023
Kúpna zmluva
Z10/2023/ÚGBR
139,00 € XLSK Nábytok s. r. o., pobočka MÖBELIX Nitra Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
30. Apríl 2024
Darovací smlouva
Z19/2024/ÚGBR
158,89 € Česká společnost experimentální biologie rostlin (ČSEBR) Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
6. Máj 2022
Zmluva o prenájme priestorov - 08/2022/05
Z39/2022/BÚ
200,00 € Galéria mesta Bratislavy Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
24. Jún 2024
Príkazná zmluva
Z32/2024/BÚ
200,00 € Stoica Ilie-Adrian Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
24. Apríl 2024
DODATOK č. 4 K Zmluve o podmienkach poskytnutia účelových prostriedkov na riešenie úlohy APVV-19-0134
Z14/2024/BÚ
243,00 € Ústav ekológie lesa SAV, v. v. i. Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
20. Máj 2022
Príkazná zmluva
Z45/2022/BÚ
250,00 € Dr. Anamaria Iuga Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
14. November 2023
Kúpna zmluva
Z46/2023/ÚGBR
279,90 € XLSK Nábytok s. r. o., pobočka XXXLutz Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
31. Júl 2019
Kúpna zmluva
Z30/2019/BÚ
301,00 € Vladimír Kavický Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
13. Marec 2024
Kúpna zmluva
Z9/2024/ÚGBR
338,00 € XLSK Nábytok s. r. o., pobočka MÖBELIX Nitra Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.