Centrálny register zmlúv

Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Apríl 2020
Dodatok č. 5 k Zmluve o spolupráci pri riešení projektu a o podmienkach poskytnutia prostriedkov na riešenie projektu č. APVV-15-0210
Z11/2020/BÚ
1 079,00 € Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
17. Október 2018
Zmluva o podmienkach poskytnutia finančných prostriedkov na riešenie projektu VEGA č. 2/0018/18
Z35/2018/BÚ
1 084,00 € Ústav ekológie lesa SAV Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
4. Máj 2017
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci pri riešení projektu a o podmienkach poskytnutia prostriedkov na riešenie projektu č. APVV-15-0210 v znení jej platných dodatkov
Z20/2017/BÚ
1 121,50 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
18. September 2017
Dodatok č. 2 k Zmluve o spolupráci pri riešení projektu a o podmienkach poskytnutia prostriedkov na riešenie projektu č. APVV-15-0210 v znení jej platných dodatkov
Z32/2017/BÚ
1 121,50 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
26. Október 2022
Zmluva o podmienkach poskytnutia finančných prostriedkov na riešenie projektu VEGA č. 2/0097/22
Z85/2022/BÚ
1 168,00 € Ústav zoológie SAV, v. v. i. Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
12. Máj 2021
DODATOK č. 4 k Zmluve o spolupráci pri riešení projektu a o podmienkach poskytnutia prostriedkov na riešenie projektu VEGA č. 2/0018/18
Z12/2021/BÚ
1 193,00 € Ústav ekológie lesa SAV Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
12. Máj 2021
Zmluva o podmienkach poskytnutia finančných prostriedkov na riešenie projektu VEGA č. 2/0132/21
Z14/2021/BÚ
1 300,00 € Ústav krajinnej ekológie SAV Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
24. Máj 2019
Dodatok č. 3 k servisnej zmluve č. 210.004/2010 (ďalej len "Dodatok č. 3")
Z21/2019/ÚGBR
1 327,80 € Process Technik , spol. s r. o. Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
12. Október 2022
Kúpna zmluva
Z74/2022/ÚGBR
1 340,80 € XLSK Nábytok s. r. o. Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
5. Jún 2020
Dodatok č. 3 k Zmluve o spolpráci pri riešení projektu a o podmienkach poskytnutia prosriedkov na riešenie projektu VEGA č. 2/0018/18
Z15/2020/BÚ
1 360,00 € Ústav ekológie lesa SAV Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
3. Apríl 2013
Mandátna zmluva na zabezpečenie poradenstva a realizáciu verejného obstarávania
Z-2/13
1 440,00 € VO SK, a.s. Botanický ústav Slovenskej akadémie vied
8. November 2012
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti VO
Z-3/12
1 488,00 € VO SK, a.s. Botanický ústav Slovenskej akadémie vied
23. Január 2013
Zmluva o poskytovaní služieb "Stravné lístky"
Z-4/2012
1 488,00 € VO SK, a.s. Botanický ústav Slovenskej akadémie vied
12. September 2014
Dodatok č. 4 k Zmluve o podmienkach poskytnutia účelových prostriedkov na riešenie projektu č. APVV-0059-11
D-8/14
1 536,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Botanický ústav Slovenskej akadémie vied
3. September 2013
Dodatok č. 2 k Zmluve o podmienkach poskytnutia účelových prostriedkov na riešenie projektu č. APVV-0059-11
D-9/13
1 571,50 € Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela Botanický ústav Slovenskej akadémie vied
17. Jún 2024
Zmluva o podmienkach poskytnutia finančných prostriedkov na riešenie projektu VEGA č. 2/0097/22
Z30/2024/BÚ
1 600,00 € Ústav zoológie SAV, v. v. i. Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
17. Jún 2021
DODATOK č. 4 k Zmluve č. R-11321/2017 o podmienkach poskytnutia účelových prostriedkov na riešenie úlohy APVV-16-0236
Z24/2021/BÚ
1 625,00 € Technická univerzita vo Zvolene Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
12. Apríl 2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o podmienkach poskytnutia účelových prostriedkov na riešenie úlohy APVV-19-0134
Z36/2022/BÚ
1 625,00 € Ústav ekológie lesa SAV, v. v. i. Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
14. Máj 2021
ZMLUVA O VZÁJOMNEJ SPOLUPRÁCI
Z15/2021/ÚGBR
1 690,00 € Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre - Fakulta prírodných vied Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
28. September 2015
Dodatok č. 3 k dohode o užívaní nebytových priestorov a poskytovaní služieb spojených s ich užívaním
D-11/15
1 722,97 € Ústav vied a Zemi SAV Botanický ústav Slovenskej akadémie vied