Centrálny register zmlúv

EXIMBANKA SR, Bratislava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Marec 2013
CURRENT ACCOUNT AGREEMENT No. 180439394/8160
180439394 8160
0,00 € EXIMBANKA SR, Bratislava Slovenský záručný a rozvojový fond, s. r. o.
24. Júl 2014
KÚPNA ZMLUVA
5543 2014
0,00 € EXIMBANKA SR, Bratislava Peter Godovič
25. Jún 2015
Amendment No. 1 to the Current Account Agreement
180439394 8160 D1
0,00 € EXIMBANKA SR, Bratislava Slovenský záručný a rozvojový fond, s. r. o.
1. December 2016
Agreement on termination of the Current Account agreement No.
1804393948160
0,00 € EXIMBANKA SR, Bratislava Slovenský záručný a rozvojový fond, sro
22. Máj 2018
Zmluva o poskytovaní odborného poradenstva
2018
0,00 € EXIMBANKA SR, Bratislava Mgr. Oľga Petrovicová
25. Júl 2018
Zmluva o poskytovaní služieb
Zmluva
0,00 € Benefit Systems Slovakia s.r.o. EXIMBANKA SR, Bratislava
31. Júl 2018
Zmluva o poskytovaní prekladateľských služieb
Zmluva o poskytovaní prekladateľských služieb
0,00 € Aspena, s.r.o. EXIMBANKA SR, Bratislava
31. Júl 2018
Zmluva o poskytovaní prekladateľských služieb
Zmluva o poskytovaní prekladateľských služieb LEXIKA
0,00 € LEXIKA s.r.o. EXIMBANKA SR, Bratislava
2. August 2018
Zmluva o spolupráci SARIO
Zmluva o spolupráci SARIO
0,00 € Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu EXIMBANKA SR, Bratislava
7. August 2018
Zmluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektronických služieb
Zmluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektronických služieb
0,00 € DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. EXIMBANKA SR, Bratislava
24. August 2018
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
0,00 € Benkóczki, Baláž - advokáti, s.r.o. EXIMBANKA SR, Bratislava
15. November 2018
Zmluva o poskytovaní služieb
Zmluva o poskytovaní služieb
0,00 € International House Bratislava, s.r.o. EXIMBANKA SR, Bratislava
29. Január 2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb č. Z201855627_Z
Z201855627_Z
Doplnená
0,00 € O2 Slovakia s.r.o. EXIMBANKA SR, Bratislava
1. Február 2019
Kúpna zmluva
541/440/2019
0,00 € Mgr. Adrián Senderák EXIMBANKA SR, Bratislava
8. Február 2019
Zmluva medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom číslo 17/440/2019
17/440/2019
0,00 € Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. EXIMBANKA SR, Bratislava
13. Február 2019
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 5338/19
5338/19
0,00 € SWAN, a.s. EXIMBANKA SR, Bratislava
15. Marec 2019
Kúpna zmluva
1526/440/2019
0,00 € EXIMBANKA SR Tomáš Sušila
18. Marec 2019
Zmluva o spolupráci
Zmluva o spolupráci
0,00 € OTP Banka Slovensko, a.s. EXIMBANKA SR, Bratislava
4. Apríl 2019
Dodatok č. 1 k úverovej zmluve
Dodatok č. 1 k úverovej zmluve
0,00 € The European Investment Bank EXIMBANKA SR, Bratislava
14. Máj 2019
Rámcová zmluva o poskytovaní kreatívnych, grafických služieb, tlače a zabezpečenia kompletného zhotovenia výročnej správy
Rámcová zmluva o poskytovaní kreatívnych, grafických služieb, tlače a zabezpečenia kompletného zhotovenia výročnej správy
0,00 € 4ME MEDIA s.r.o. EXIMBANKA SR, Bratislava