Centrálny register zmlúv

EXIMBANKA SR, Bratislava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. Apríl 2022
Dodatok č. 6 k Rámcovej zmluve o poskytovaní finančných služieb zo dňa 15.03.2013, reg. Č. 43/12/BA
Dodatok č. 6 k Rámcovej zmluve o poskytovaní finančných služieb zo dňa 15.03.2013, reg. Č. 43/12/BA
70 000 000,00 € Komerční banka, a.s., pobočka zahraničnej banky EXIMBANKA SR, Bratislava
29. Február 2024
Dodatok č. 7 k Rámcovej zmluve o poskytovaní finančných služieb zo dňa 15.03.2013, reg. Č. 43/12/BA
Dodatok č. 7 k Rámcovej zmluve o poskytovaní finančných služieb zo dňa 15.03.2013, reg. Č. 43/12/BA
70 000 000,00 € Komerční banka, a.s., pobočka zahraničnej banky EXIMBANKA SR, Bratislava
29. November 2019
ÚVEROVÁ ZMLUVA č. 310869-2019
ÚVEROVÁ ZMLUVA č. 310869-2019
60 000 000,00 € Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. EXIMBANKA SR, Bratislava
10. December 2019
ZMLUVA O ÚVERE č. 050/19/550088
ZMLUVA O ÚVERE č. 050/19/550088
60 000 000,00 € Poštová banka, a.s. EXIMBANKA SR, Bratislava
7. Júl 2020
Zmluva o financovaní č. 32/ZF/2020
Zmluva o financovaní č. 32/ZF/2020
60 000 000,00 € Všeobecná úverová banka, a.s. EXIMBANKA SR, Bratislava
17. August 2021
Dodatok č. 1 k Úverovej zmluve č. 310869-2019
Dodatok č. 1 k Úverovej zmluve č. 310869-2019
60 000 000,00 € Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. EXIMBANKA SR, Bratislava
18. Október 2021
Úverová zmluva č. 050/19/550088
Úverová zmluva č. 050/19/550088
60 000 000,00 € 365.bank., a.s. EXIMBANKA SR, Bratislava
31. Október 2018
EXIMBANKA LOAN FOR SMES AND MID-CAPS, Finance Contract
Úverová zmluva medzi EXIMBANKOU SR a EIB
50 000 000,00 € The European Investment Bank EXIMBANKA SR, Bratislava
29. Júl 2020
Dodatok č. 3 k Zmluve o úvere 050/19/550088
Dodatok č. 3 k Zmluve o úvere 050/19/550088
50 000 000,00 € Poštová banka, a.s. EXIMBANKA SR, Bratislava
9. Máj 2024
Zmluva o revolvingovom úverovom limite č. FI/1001842870
Zmluva o revolvingovom úverovom limite č. FI/1001842870
Doplnená
50 000 000,00 € Tatra banka, a. s. EXIMBANKA SR, Bratislava
24. Marec 2021
Dodatok č. 4 k Rámcovej zmluve o poskytovaní finančných služieb zo dňa 15.03.2013, reg. Č. 43/12/BA
Dodatok č. 4 k Rámcovej zmluve o poskytovaní finančných služieb zo dňa 15.03.2013, reg. Č. 43/12/BA
30 000 000,00 € Komerční banka, a.s. EXIMBANKA SR, Bratislava
24. Jún 2021
EXIMBANKA SK COVID-19 RESPONSE SMES AND MID-CAPS
2020044492452
Doplnená
30 000 000,00 € European Investment Bank EXIMBANKA SR, Bratislava
6. December 2021
Dodatok č. 5 k Rámcovej zmluve o poskytovaní finančných služieb zo dňa 15.03.2013, reg. Č. 43/12/BA
Dodatok č. 5 k Rámcovej zmluve o poskytovaní finančných služieb zo dňa 15.03.2013, reg. Č. 43/12/BA
30 000 000,00 € Komerční banka, a.s., pobočka zahraničnej banky EXIMBANKA SR, Bratislava
28. Január 2019
Dodatok č. 3 k zmluve o úverovom rámci číslo 000416/CORP/2012
Dodatok č. 3 k zmluve o úverovom rámci číslo 000416/CORP/2012
15 000 000,00 € UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s., pobočka zahraničnej banky EXIMBANKA SR, Bratislava
17. Október 2022
Dodatok č. 4 k zmluve o úverovom rámci č. 000416/CORP/2012
Dodatok č. 4 k zmluve o úverovom rámci č. 000416/CORP/2012
15 000 000,00 € UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky EXIMBANKA SR, Bratislava
27. August 2019
Zmluva o postúpení pohľadávok
Zmluva o postúpení pohľadávok_jún 2019
7 689 523,99 € EXIMBANKA SR, Bratislava MJ finance s.r.o.
13. Február 2019
Zmluva o postúpení pohľadávky
Zmluva o postúpení pohľadávky2
4 676 466,37 € EXIMBANKA SR, Bratislava Eufrosyne, s.r.o.
23. Máj 2019
Zmluva o postúpení pohľadávok
Zmluva o postúpení pohľadávok
4 009 590,99 € OBLIGO s.r.o. EXIMBANKA SR, Bratislava
13. Február 2019
Zmluva o postúpení pohľadávky
Zmluva o postúpení pohľadávky3
3 301 975,10 € Prima banka Slovensko, a.s. EXIMBANKA SR, Bratislava
13. Február 2019
Zmluva o postúpení pohľadávky
Zmluva o postúpení pohľadávky
2 883 351,85 € EXIMBANKA SR, Bratislava Eufrosyne, s.r.o.