Centrálny register zmlúv

Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. Apríl 2021
Zmluva o združenej dodávke plynu
46002379
Doplnená
27 600 000,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
2. November 2020
Zmluva o dielo
Z0061CH2020
Doplnená
6 397 531,26 € STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
23. November 2021
Návrh poistnej zmluvy číslo 1009901260
46002458
2 728 937,46 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
16. Júl 2014
Zmluva o kontokorentnom úvere dodatok č. 12 prima Banka
1104304
1 900 000,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
27. Jún 2022
AMENDEMENT 1 TO AGREEMENT FOR CONSTRUCTION SUPERVISION
0303T.19
1 719 754,00 € AFRY CZ s.r.o. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
30. Január 2018
Zmluva o vypracovaní projektovej dokumentácie
82018
185 000,00 € ENERGIA s.r.o. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
18. Október 2013
Zmluva o poskytnutí služby
D2013/00362
150 000,00 € Stefe Zvolen, s.r.o. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
13. Január 2021
Zmluva o poskytovaní služby č. 1/2021/STEFE-Zvtp
51/2020 ( 1/2021/STEFE - Zvtp )
Doplnená
135 000,00 € STEFE Zvolen, s.r.o. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
7. August 2013
Zmluva o poskytnutí služby číslo6/2013/Doprastav čís. poskyt. 0718/13/Z080
D2013/01254
114 000,00 € Doprastav a.s., Mechanizačno-dopravný závod Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
29. Apríl 2022
Zmluva o dielo č. 12400-21-17101023
14/2022 /12400-21-17101023/
105 015,00 € IPECON, s.r.o. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
17. Júl 2015
Smlouva o dílo
372015
99 445,00 € ZVVZ-Enven Engineering, a.s. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
5. Máj 2021
Dodatok č. 4 k Poistnej zmluve č. 411 066 627
Dodatok č. 4 k Poistnej zmluve č. 411 066 627
86 339,40 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
1. Február 2018
Zmluva o dielo
Z00518
Doplnená
82 002,10 € SLOVING spol. s r.o. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
23. Jún 2014
Zmluva o dielo č. Sk 202.14.0
392014
Doplnená
72 039,00 € EKOL, spol. s r.o. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
10. November 2021
Zmluva o vypracovaní projektovej dokumentácie
67/2021
65 000,00 € ENERGIA, spol. s r.o. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
21. Marec 2022
Komisionárska zmluva na poskytovanie stravovania zamestnancov
6/2022
57 000,00 € UP Slovensko, s.r.o Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
2. Júl 2015
Zmluva o dielo
272015
47 991,00 € Sarmat LT s.r.o. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
3. August 2015
Zmluva o dielo - Oprava staničných olovených batérií
412015
41 281,63 € ENER SYS, s.r.o. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
25. Február 2021
Zmluva o dielo č. EPZ_0021 Vybudovanie OST pre Nemocnicu - objekt Urgent Zvolen
8/2021 ( EPZ_0021 )
40 914,84 € Energy Pro, s.r.o. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
17. December 2013
Zmluva o dielo
D2013/01921
Doplnená
39 144,00 € REVYMONT, spol. s r.o. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen