Centrálny register zmlúv

Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. August 2021
Zmluva o dielo - Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie stavby územné rozhodnutie na stavbu "Zdroj KVET v TpA"
45/2021
37 800,00 € ENERGOPROJEKT EDS, s.r.o. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
2. Júl 2015
Zmluva o dielo
302015
35 766,00 € Vertical industrial a.s. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
24. Október 2013
Zmluva o kamerovom a zabezpečovacom systéme
D2013/01159
Doplnená
28 339,96 € ORGA – TRADE Network Systems, s.r.o. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
17. Jún 2015
Smlouva o dílo - Oprava regulačních a spoštěcích ventilú TG-01
262015
25 212,66 € Bilfinger Industrial Services Czech s.r.o. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
17. Jún 2015
Zmluva o poskytovaní služby
342015
17 500,00 € Ružička Csekes s.r.o. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
3. December 2013
Zmluva o dielo -diagnostika a údržba transformátorov vlastnej spotreby
D2013/01134
16 780,80 € ELBEK s.r.o. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
30. Október 2013
ZMLUVA O DIELO
D2013/00897
14 964,00 € REVYMONT, spol. s r.o. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
21. Marec 2022
Kúpna zmluva
5/2022
14 890,98 € KARIREAL SLOVAKIA, s.r.o. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
12. Február 2021
Kúpno-predajná zmluva
č. 50/2020
13 500,00 € Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen Marián Melicherčík
29. Marec 2021
Nájomná zmluva č. 2021095
16/2021
13 370,00 € 3 A s.r.o. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
25. November 2020
ZMLUVA o zabezpečení overenia účtovníctva a účtovnej závierky
31/2020
12 000,00 € BDR, spol. s r.o. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
21. Marec 2022
Rámcová zmluva na servis a opravy motorových vozidiel
4/2022
12 000,00 € Inter Cars Slovenská republika, s.r.o. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
29. November 2012
Zmluva o dielo
06-01/2012/Vert
9 910,00 € VERTICAL INDUSTRIAL a.s. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
6. Apríl 2021
Zmluva o dielo
24/2021
9 900,00 € SGS Slovakia, spol.s.r.o. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
17. Júl 2015
Zmluva o dielo 38/2015
382015
9 414,00 € PKS - ELEKTRO, a.s. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
21. Marec 2022
Zmluva o financovaní bežných výdavkov HM z prostriedkov štátneho rozpočtu na rok 2022
7/2022 (14/2022-2060-1020-52)
8 994,60 € Ministertvo hodpodárstva SR Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
24. Január 2014
Zmluva o dielo na zhotovenie stavby „Tepláreň Zvolen A – Úprava príjazdovej komunikácie k váhe skládky štiepky v areály TpA“
1/2014
8 380,97 € REMOS Zvolen, s r. o. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
14. August 2015
Tempra, s.r.o.
452015
7 655,75 € TEMPRA, s.r.o. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
7. November 2013
Zmluva o dielo -dodávka a montáž detektorov plynu ZP
D2013/00993
7 632,00 € MIKro-trade s.r.o. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
30. Október 2013
ZMLUVA O DIELO
D2013/00896
7 340,00 € S ARMAT - Ing. Ladislav Tánczos Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen