Centrálny register zmlúv

Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. November 2017
Zmluva o dielo
300-065/17
0,00 € PPA Inžiniering, s.r.o Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
4. December 2017
Zmluva o výkupe elktriny na krytie strát 2018
702017
0,00 € SSE, a.s. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
4. December 2017
Zmluva o výkupe elktriny na krytie strát 2018 109-2/2018
712017
0,00 € SSE, a.s. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
5. December 2017
Zmluva o závodnom stravovaní
692017
0,00 € HC 07 Detva, s.r.o Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
14. December 2017
Zmluva o dielo
752017
0,00 € REMAS Servis, s.r.o. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
14. December 2017
Zmluva o doplatku
109/20218/D
0,00 € Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
14. December 2017
Zmluva o doplatku
109-1/2018/D
0,00 € Stredoslovenská energetika - Distribúcia , a.s. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
14. December 2017
Zmluva o doplatku
109-2/2018/D
0,00 € Stredoslovenská energetika- Distribúcia, a.s. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
14. December 2017
Dodatok č. IV k zmluve o poskytovaní vlečkových služieb r.2018
772017
0,00 € Želeezničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
14. December 2017
Zmluva na odber povrchovej vody
2017/12/122
Doplnená
0,00 € Slovenský vodohospodársky podnik š.p. Odštepný závod BB Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
14. December 2017
Zmluva o používaní hydroenergetického potenciálu vodného toku
2017/12/116
Doplnená
0,00 € Slovenský vodohospodársky podnik , š. p. odštepný závod BB Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
5. Január 2018
dodatokč. 2 k ZOD 32/2014
32/2014 dodatok č. 2
0,00 € Unicarback, s.r.o Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
8. Január 2018
dodatok č. 1 k ZOD 22/2013
dodatok č. 1
0,00 € Elevátor Servis, s.r.o. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
11. Január 2018
Zmluva o dielo
12018
0,00 € Energoprojekt Bratislava , a.s. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
11. Január 2018
Mandátna zmluva o poskytovaní právnych služieb
22018
0,00 € Ulianko & Partners, s.r.o. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
18. Január 2018
Zmluva o poskytovaní služieb
02/01/2018/00
0,00 € SEP, a.s. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
19. Január 2018
dodávka zostatkovej energetickej biomasy
42018
0,00 € Čas Energo Plus, s.r.o. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
19. Január 2018
Zmluva o skladovaní
74/2017 52018
0,00 € ZOS Zvolen, s.r.o. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
19. Január 2018
Zmluva o dielo
č. ZML_ZVT_2018_01 /62018
0,00 € JUST IT Solutions s.r.o. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
5. Február 2018
Servisná zmluva
102018
0,00 € ABB, s.r.o Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen