Centrálny register zmlúv

Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. November 2012
Kúpna zmluva
D2012/01781
6 055,12 € Anna Fegová, Anna Kotmániková Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
26. November 2013
Zmluva o dielo - generátorový vypínač
D2013/1104
5 148,60 € PKS - Elektro, s.r.o. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
29. Máj 2015
Energia, s.r.o.
322015
4 900,00 € Energia, s.r.o. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
21. Apríl 2015
Elenit, s.r.o.
252015
4 626,61 € ELENIT, s.r.o. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
10. Február 2014
Overenie správy o emisiách skleníkových plynov
142014
3 000,00 € ENVI PROTECTION, s.r.o. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
22. November 2021
Zmluva o auditnej činnosti
70/2021
2 580,00 € Accura, s.r.o. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
25. Apríl 2012
Právne služby - dod. č. 3
2012/00217
2 134,78 € JUDr. Anna Poničanová Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
24. Október 2013
Z M L U V A o spolupráci na realizácii programu ASPEK v roku 2013
201347
2 000,00 € ASPEK - Asociácia priemyselnej ekológie na Slovensku Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
21. Máj 2014
Zmluva o spolupráci - enviromentálne riadenie
332014
2 000,00 € ASPEK -Asociacia priemyselnej ekologie na Slovensku Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
3. Júl 2012
Kúpna zmluva
D2012/01056
1 975,57 € Mária Kucianová Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
24. Október 2013
zmluva o vypracovaní bezpečnostného projektu
D2013/1622
Doplnená
1 950,00 € SOMI Systems, a.s. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
19. Marec 2021
Poistná zmluva č. 411028309 Poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu
13/2021
1 800,00 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
20. Apríl 2012
Kúpna zmluva
D2012/00720
1 610,28 € Ing. Katarína Tothová Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
12. Február 2021
Kúpno-predajná zmluva
č. 49/2020
1 600,00 € Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen Andrej Szabó
1. August 2016
Zmluva o dielo - geodetické zamerania
402016
1 560,00 € G.P.S. Zvolen, s.r.o. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
17. Október 2013
Mandátna zmluva o poskytnutí právnych služieb
D2013/01572
1 500,00 € Ulianko & Holčík s.r.o. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
12. Február 2021
Kúpno-predajná zmluva
č.48/2020
1 400,00 € Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen Juraj Malček
22. Október 2013
Nájomná zmluva
D2013/00657
700,00 € ARTON, s.r.o. Žilina Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
11. November 2015
Sféra, a.s.
642015
664,00 € Sféra, a.s. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
22. Október 2013
Nájomná zmluva
D2013/00216
Doplnená
600,00 € ISPA, spol. s.r.o. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen