Centrálny register zmlúv

Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Apríl 2019
Zmluva o dielo
201901
0,00 € Delta LS, s.r.o. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
4. Apríl 2019
Zmluva o dielo
212019
0,00 € ENVI PROTECTION, s.r.o. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
16. Apríl 2019
Zmluva o vypracovaní projektovej dokumentácie č. ZoD 1059
242019
Doplnená
0,00 € Energia, s.r.o. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
16. Apríl 2019
Nájomná zmluva
293/2019/06/MK
0,00 € Mesto Zvolen Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
2. Máj 2019
Mandátna zmluva
282019
0,00 € RNDr. Lásló Miklós DrSc. Dr.h. c., Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
3. Máj 2019
FACILITY AGREEMENT
29/2019
0,00 € INTERNATIONAL INVESTMENT BANK Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
15. Máj 2019
Project financing for Zvolenská teplárenská, a.s.
302019
Doplnená
0,00 € Allen&overy Bratislava, s.r.o. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
22. Máj 2019
Contraact No 0098T19 Consultancy services
31/2019 Contraact No 0098T19
0,00 € AF-Consult Czech Republic s.r.o. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
30. Máj 2019
AGREEMENT ON CREATION OF PLEDGE OVER RIGHTS AND RECEIVABLES
32/2019
0,00 € INTERNATIONAL INVESTMENT BANK Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
30. Máj 2019
AGREEMENT ON CREATION OF PLEDGE OVER IMMOVABLE ASSETSK
33/2019
0,00 € INTERNATIONAL INVESTMENT BANK Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
30. Máj 2019
AGREEMENT ON CREATION OF PLEDGE OVER ASSETS
34/2019
0,00 € INTERNATIONAL INVESTMENT BANK Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
31. Máj 2019
Zmluva o dielo
322019
Doplnená
0,00 € MP Profit PB, s.r.o Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
13. Jún 2019
Agreement on provision consultancy services for implemntation support and contract administration
contract No .: 106/2019 - 362019
Doplnená
0,00 € Grant Thornton Advisory s.r.o Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
19. Jún 2019
AGREEMENT ON CREATION OF PLEDGE OVER IMMOVABLE ASSETS
1362019
Doplnená
0,00 € INTERNATIONAL INVESTMENT BANK Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
17. Júl 2019
Zmluva o pokytovaní právnych služieb
382019
0,00 € Capitol Legal Group, advokátska kancelária, s.r.o. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
17. Júl 2019
Zmluva o zabezpečení účtovníctva, účtovnej uzávierky a výročnej správy
392019
0,00 € VGD Slovakia s.r.o. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
17. Júl 2019
Zmluva o dielo- energetický audit prjektu Ekologizácia kombinovanej výroby elektriny ZT, a.s.
402019
0,00 € Apertis, s.r.o. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
17. Júl 2019
Poskytovanie služby - dodatok č. 1 k zlmluve zo 16.6.2015
412019
0,00 € RUŽIĆKA AND PARTNERS s. r.o. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
19. Júl 2019
dodatok č. 1 k zmluve č. 1362019
1362019/1
0,00 € International investment Bank Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
29. Júl 2019
Dodatok č. 4/2019 k Zmluve o združenej dodávke plynu
432019
0,00 € Elgas, k.s Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen