Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Máj 2012
Dohoda o uznaní dlhu a o zaplatení pohľadávky štátu v splátkach
53799/2012
0,00 € Káploczky Viliam Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
31. Máj 2012
Dohoda o uznaní dlhu a o zaplatení pohľadávky štátu v splátkach
60397/2012
0,00 € Brániková Adéla Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
31. Máj 2012
Dohoda o uznaní dlhu a o zaplatení pohľadávky štátu v splátkach
10114/24386/2012
0,00 € Kuruc Vojtech Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
31. Máj 2012
Dohoda o uznaní dlhu a o zaplatení pohľadávky štátu v splátkach
12233/24814/2012
0,00 € Csibová Angela Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
31. Máj 2012
Dohoda o uznaní dlhu a o zaplatení pohľadávky štátu v splátkach
18439/25462/2012
0,00 € Barkociova Eva Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
31. Máj 2012
Dohoda o uznaní dlhu a o zaplatení pohľadávky štátu v splátkach
19140/25559/2012
0,00 € Belagyi Peter Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
31. Máj 2012
Dohoda o uznaní dlhu a o zaplatení pohľadávky štátu v splátkach
19141/30464/2012
0,00 € Belagyiová Elvíra Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
31. Máj 2012
Dohoda o uznaní dlhu a o zaplatení pohľadávky štátu v splátkach
21120/24722/2012
0,00 € Rozemberková Daniela Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
31. Máj 2012
Dohoda o uznaní dlhu a o zaplatení pohľadávky štátu v splátkach
22303/24761/2012
0,00 € Oláhová Štefánia Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
31. Máj 2012
Dohoda o uznaní dlhu a o zaplatení pohľadávky štátu v splátkach
23100/28969/2012
0,00 € Polácsek Jozef Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
31. Máj 2012
Dohoda o uznaní dlhu a o zaplatení pohľadávky štátu v splátkach
24417/2012
0,00 € Benkusová Adriana Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
31. Máj 2012
Dohoda o uznaní dlhu a o zaplatení pohľadávky štátu v splátkach
24829/2012
0,00 € Šorcová Anna Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
31. Máj 2012
Dohoda o uznaní dlhu a o zaplatení pohľadávky iného štátu v rámci koordinácie rodinných dávok v EÚ
33750/2012
0,00 € Baráková Melinda Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
31. Máj 2012
Dohoda o uznaní dlhu a o zaplatení pohľadávky iného štátu v rámci koordinácie rodinných dávok v EÚ
33879/2012
0,00 € Rumanová Andrea Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
31. Máj 2012
Dohoda o uznaní dlhu a o zaplatení pohľadávky štátu v splátkach
29169/2012
0,00 € Horváthová Helena Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
8. Jún 2012
Dohoda o uznaní dlhu a o zaplatení pohľadávky iného štátu v rámci koordinácie rodinných dávok v EÚ
30354/2012
0,00 € Bathóová Melinda Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
8. Jún 2012
Dohoda o uznaní dlhu a o zaplatení pohľadávky štátu v splátkach
33776/2012
0,00 € Kurcz Szabolcs Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
8. Jún 2012
Dohoda o uznaní dlhu a o zaplatení pohľadávky iného štátu v rámci koordinácie rodinných dávok v EÚ
35724/2012
0,00 € Kovácsová Monika Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
8. Jún 2012
Dohoda o uznaní dlhu a o zaplatení pohľadávky štátu v splátkach
65846/2012
0,00 € Solčániová Katarína Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
8. Jún 2012
Dodatok č. 1 k dohode o uznaní dlhu a o zaplatení pohľadávky štátu v splátkach
43791/2012
0,00 € Jánošková Anna Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky