Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. August 2012
Dohoda o uznaní dlhu a o zaplatení pohľadávky štátu v splátkach
97160/2012
0,00 € Mezovariová Henrieta Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
20. August 2012
Dohoda o uznaní dlhu a o zaplatení pohľadávky štátu v splátkach
97219/2012
0,00 € Lehocká Darina Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
20. August 2012
Dohoda o uznaní dlhu a o zaplatení pohľadávky štátu v splátkach
98015/2012
0,00 € Lakatošová Lýdia Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
20. August 2012
Dohoda o uznaní dlhu a o zaplatení pohľadávky štátu v splátkach
98059/2012
0,00 € Drozdová Mária Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
20. August 2012
Dohoda o uznaní dlhu a o zaplatení pohľadávky štátu v splátkach
98176/2012
0,00 € Antalová Anna Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
20. August 2012
Dohoda o uznaní dlhu a o zaplatení pohľadávky štátu v splátkach
8903/27234/2012
0,00 € Krizsanová Monika Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
18. September 2012
Dohoda o uznaní dlhu a o zaplatení pohľadávky štátu v splátkach
105737/2012
0,00 € Takáčová Zuzana Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
18. September 2012
Dohoda o uznaní dlhu a o zaplatení pohľadávky štátu v splátkach
4905/2012
0,00 € Nagyová Ľuba Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
18. September 2012
Dohoda o uznaní dlhu a o zaplatení pohľadávky štátu v splátkach
16494/2012
0,00 € Tóth Zoltán Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
18. September 2012
Dohoda o uznaní dlhu a o zaplatení pohľadávky štátu v splátkach
21120/024722/2012
0,00 € Brenčíková Ľubica Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
18. September 2012
Dohoda o uznaní dlhu a o zaplatení pohľadávky iného štátu v rámci koordinácie rodinných dávok v EÚ
55266/2012
0,00 € Balážová Brigita Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
18. September 2012
Dohoda o uznaní dlhu a o zaplatení pohľadávky štátu v splátkach
99998/2012
0,00 € Motolík Marián Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
18. September 2012
Dohoda o uznaní dlhu a o zaplatení pohľadávky štátu v splátkach
100408/2012
0,00 € Lukáčová Gizela Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
18. September 2012
Dohoda o uznaní dlhu a o zaplatení pohľadávky štátu v splátkach
100422/2012
0,00 € Kafková Jiřina Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
18. September 2012
Dohoda o uznaní dlhu a o zaplatení pohľadávky štátu v splátkach
102481/2012
0,00 € Molnár Michal Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
18. September 2012
Dohoda o uznaní dlhu a o zaplatení pohľadávky štátu v splátkach
105534/2012
0,00 € Berkyová Soňa Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
29. Október 2012
Dohoda o uznaní dlhu a o zaplatení pohľadávky štátu v splátkach
130841/2012
0,00 € Kósa Tibor Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
29. Október 2012
Dohoda o uznaní dlhu a o zaplatení pohľadávky iného štátu v rámci koordinácie rodinných dávok v EÚ
57065/2012
0,00 € Čapáková Kornélia Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
29. Október 2012
Dohoda o uznaní dlhu a o zaplatení pohľadávky štátu v splátkach
57696/2012
0,00 € Dobiášová Magdaléna Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
29. Október 2012
Dohoda o uznaní dlhu a o zaplatení pohľadávky iného štátu v rámci koordinácie rodinných dávok v EÚ
58955/2012
0,00 € Melajová Mária Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky