Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Február 2013
Dohoda o uznaní dlhu a o zaplatení pohľadávky štátu v splátkach
32032/2013
0,00 € Karvai Simon Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
4. Február 2013
Dohoda o uznaní dlhu a o zaplatení pohľadávky štátu v splátkach
26271/2013
0,00 € Drozdová Mária Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
4. Február 2013
Dohoda o uznaní dlhu a o zaplatení pohľadávky štátu v splátkach
24209/2013
0,00 € Gábrišová Katarína Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
19. Marec 2013
Dohoda o uznaní dlhu a o zaplatení pohľadávky štátu v splátkach
32844/2013
0,00 € Šulc Richard Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
19. Marec 2013
Dohoda o uznaní dlhu a o zaplatení pohľadávky iného štátu v splátkach
33509/2013
0,00 € Kankóová Valéria Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
19. Marec 2013
Dohoda o uznaní dlhu a o zaplatení pohľadávky štátu v splátkach
41152/2013
0,00 € Golánová Rita Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
19. Marec 2013
Dohoda o uznaní dlhu a o zaplatení pohľadávky štátu v splátkach
42213/2013
0,00 € Borbélyová Irena Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
19. Marec 2013
Dohoda o uznaní dlhu a o zaplatení pohľadávky štátu v splátkach
43482/2013
0,00 € Szabóová Eva Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
19. Marec 2013
Dohoda o uznaní dlhu a o zaplatení pohľadávky štátu v splátkach
44420/2013
0,00 € Šebová Iveta Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
19. Marec 2013
Dohoda o uznaní dlhu a o zaplatení pohľadávky štátu v splátkach
45124/2013
0,00 € Guzman Miroslav Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
19. Marec 2013
Dohoda o uznaní dlhu a o zaplatení pohľadávky štátu v splátkach
46313/2013
0,00 € Prochászková Mária Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
19. Marec 2013
Dohoda o uznaní dlhu a o zaplatení pohľadávky štátu v splátkach
53755/2013
0,00 € Vrzala Jaroslav Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
19. Marec 2013
Dohoda o uznaní dlhu a o zaplatení pohľadávky štátu v splátkach
53763/2013
0,00 € Rácz Zsolt Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
19. Marec 2013
Dohoda o uznaní dlhu a o zaplatení pohľadávky štátu v splátkach
67178/2013
0,00 € Zsoková Gizela Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
19. Marec 2013
Dohoda o uznaní dlhu a o zaplatení pohľadávky štátu v splátkach
69229/2013
0,00 € Šrámeková Mária Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
19. Marec 2013
Dohoda o uznaní dlhu a o zaplatení pohľadávky štátu v splátkach
72890/2013
0,00 € Gulyásová Júlia Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
19. Marec 2013
Dohoda o uznaní dlhu a o zaplatení pohľadávky štátu v splátkach
76998/2013
0,00 € Paló Vojtech Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
19. Marec 2013
Dohoda o uznaní dlhu a o zaplatení pohľadávky štátu v splátkach
81634/2013
0,00 € Skalická Hana Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
19. Marec 2013
Dohoda o uznaní dlhu a o zaplatení pohľadávky štátu v splátkach
84250/2013
0,00 € Gáliková Dana Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
19. Marec 2013
Dohoda o uznaní dlhu a o zaplatení pohľadávky štátu v splátkach
84463/2013
0,00 € Csizmadiová Irena Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky