Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Apríl 2012
Dohoda o uznaní dlhu a o zaplatení pohľadávky štátu v splátkach
A/2012/043753/2012
0,00 € Regás Maroš Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
23. Apríl 2012
Dohoda o uznaní dlhu a zaplatení pohľadávky štátu v splátkach
17088/023636/2012
0,00 € Lanczová Mária Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
23. Apríl 2012
Dohoda o uznaní dlhu a o zaplatení pohľadávky štátu v splátkach
19994/2012
0,00 € Karvaiová Věra Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
23. Apríl 2012
Dohoda o uznaní dlhu a zaplatení pohľadávky štátu v splátkach
22992/2012
0,00 € Šalgo Michal Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
23. Apríl 2012
Dohoda o uznaní dlhu a o odklade platenia dlhu štátu
37704/2012
0,00 € Vargová Iveta Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
23. Apríl 2012
Dohoda o uznaní dlhu a o zaplatení pohľadávky štátu v splátkach
44567/2012
0,00 € Brand Rudolf Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
23. Apríl 2012
Dohoda o uznaní dlhu a o zaplatení pohľadávky štátu v splátkach
46516/2012
0,00 € Varga Štefan Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
23. Apríl 2012
Dohoda o uznaní dlhu a zaplatení pohľadávky štátu v splátkach
46738/2012
0,00 € Hajnala Ľubomír Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
23. Apríl 2012
Dohoda o uznaní dlhu a o zaplatení pohľadávky štátu v splátkach
47227/2012
0,00 € Bihari Ladislav Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
3. Máj 2012
Dodatok č. 1 k Dohode o uznaní dlhu a o zaplatení pohľadávky štát v splátkach 94 775/2010/KM
Dodatok 1 - 49071 /2012
0,00 € Molnárová Klaudia Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
3. Máj 2012
Dohoda o uznaní dlhu a o zaplatení pohľadávky štátu v splátkach
25236/2012
0,00 € Kletečka Ladislav Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
3. Máj 2012
Dohoda o uznaní dlhu a o zaplatení pohľadávky štát v splátkach
49070/2012
0,00 € Švédová Ľubomíra Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
3. Máj 2012
Dohoda o uznaní dlhu a o zaplatení pohľadávky štát v splátkach
51194/2012
0,00 € Mészárosová Andrea Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
3. Máj 2012
Dohoda o uznaní dlhu a o zaplatení pohľadávky štát v splátkach
51361/2012
0,00 € Šáteková Katarína Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
3. Máj 2012
Dohoda o uznaní dlhu a o zaplatení pohľadávky štát v splátkach
51468/2012
0,00 € Poósová Mária Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
22. Máj 2012
Dohoda o uznaní dlhu a o zaplatení pohľadávky štátu v splátkach
59234/2012
0,00 € Virágová Alžbeta Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
22. Máj 2012
Dohoda o uznaní dlhu a o zaplatení pohľadávky štátu v splátkach
30502/2012
0,00 € Škrovan Erzsébet Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
22. Máj 2012
Dohoda o uznaní dlhu a o zaplatení pohľadávky štátu v splátkach
43700/2012
0,00 € Borková Laura Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
22. Máj 2012
Dohoda o uznaní dlhu a o zaplatení pohľadávky štátu v splátkach
52089/2012
0,00 € Baloghová Alžbeta Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
22. Máj 2012
Dohoda o uznaní dlhu a o zaplatení pohľadávky štátu v splátkach
52401/2012
0,00 € Kianeková Angelika Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky