Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Marec 2022
Dohoda číslo 22/17/054/86 o poskytnutí investičnej pomoci v rámci NP „Investičná pomoc pre sociálne podniky – nenávratná zložka - Opatrenie č. 2“
22/17/054/86
Doplnená
286 564,35 € Komunitné centrum Kompas Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
19. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/17/060/1
154 621,85 € Komunita Kráľovnej pokoja Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
18. Jún 2024
Dohoda – Zručnosti zamestnancov – v zmysle schémy ŠP
24/17/054/76
147 581,93 € OSRAM, a.s. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
16. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/17/060/18
141 207,72 € Komunita Kráľovnej pokoja Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
14. December 2020
DOHODA č. 20/17/54X/47 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu „Pracuj, zmeň svoj život“- Aktivita č. 2 Podpora zamestnávania UoZ prostredníctvom poskytovateľov sociálnych služieb
20/17/54X/47/2020
135 259,47 € "VEK NÁDEJE", Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
15. Marec 2022
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
22/17/060/22
130 824,52 € Komunita Kráľovnej pokoja Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
20. Február 2023
Dohoda §59, zamestnávateľ, ŠR
23/17/059/4
Doplnená
129 396,96 € Komunita Kráľovnej pokoja Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
30. Marec 2021
Dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov CHD alebo CHP a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 2 zákona č. 5 /2004 Z. z. o službách zamestnanosti a
21/17/060/6/2021
124 099,05 € Komunita Kráľovnej pokoja Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
18. Február 2022
Dohoda §59, zamestnávateľ, ŠR
22/17/059/3
Doplnená
119 396,40 € Komunita Kráľovnej pokoja Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
19. Marec 2024
Dohoda §59, zamestnávateľ, ŠR
24/17/059/14
118 667,70 € Komunita Kráľovnej pokoja Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
13. Február 2020
Dohoda č. 20/17/059/2/NP Podpora ZP-4 o poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta podľa § 59 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
20/17/059/2/NP Podpora ZP-4/2020
108 751,68 € Komunita Kráľovnej pokoja Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
14. Február 2019
Dohoda č. 19/17/059/3/NP Podpora ZP-3 o poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta podľa § 59 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
19/17/059/3/NP Podpora ZP-3/2019
100 575,00 € Komunita Kráľovnej pokoja Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
29. December 2014
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu č. 20876/2014-M ODSMAP
20876/2014-M ODSMAP/2014
100 217,44 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
9. Február 2018
Dohoda č. 18/17/059/3/NP Podpora ZP-2 o poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta podľa § 59 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
18/17/059/3/NP Podpora ZP-2/2018
94 544,28 € Komunita Kráľovnej pokoja Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
20. Marec 2024
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
24/17/19B/6
92 485,40 € Obecný podnik Močenok, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
28. Február 2017
Dohoda č. 17/17/059/3/NP Podpora ZP o poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta podľa § 59 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
17/17/059/3/NP Podpora ZP/2017
90 413,16 € Komunita Kráľovnej pokoja Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
20. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/17/060/2
89 471,95 € Lepšosvetko o.z. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
30. Marec 2021
Dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov CHD alebo CHP a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 2 zákona č. 5 /2004 Z. z. o službách zamestnanosti a
21/17/060/5/2021
87 054,57 € OSRAM, a.s. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
27. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/17/060/77
82 408,37 € OSRAM, a.s. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
26. Marec 2020
Dohoda č. 20/17/060/63 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 3 zákona č. 5 /2004 Z. z. o službách zamestnanosti
20/17/060/63/2020
80 935,20 € Komunita Kráľovnej pokoja Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky