Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena - k.ú. Trnava, záväzok strán zriadiť vecné bremeno za účelom realizácie stavby "Rekonštrukcia miestnej komunikácie Zelený kríčok, SO Lávka pre peších a cyklistov ponad Trnávku", LV č. 11246

Dátum:

Dátum zverejnenia:01.07.2020
Dátum uzavretia:16.06.2020
Dátum účinnosti:02.07.2020
Dátum platnosti do:neuvedený

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:522/2020-PN
Rezort:Ministerstvo životného prostredia SR
Objednávateľ:Mesto Trnava
Ulica Hlavná 1, 917 71 Trnava
IČO:00313114
Dodávateľ:SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica
IČO:36022047
Názov zmluvy:Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena - k.ú. Trnava, záväzok strán zriadiť vecné bremeno za účelom realizácie stavby "Rekonštrukcia miestnej komunikácie Zelený kríčok, SO Lávka pre peších a cyklistov ponad Trnávku", LV č. 11246
ID zmluvy:4830676
Poznámka:Odplata bude stanovená pri uzatváraní zmluvy o zriadení vecného bremena.

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 0,00 €
Celková čiastka: 0,00 €
Vystavil: SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Zobrazenia: 2x