Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO1-SC123-2017-17/11 "Odstraňovanie bariér vo vodnom toku Nitra, VÚ SKN0004, VD Nitra, rkm 59,845" - zmena prílohy 2 - zmena termínu začiatku a ukončenia realizácie hl

Dátum:

Dátum zverejnenia:03.07.2020
Dátum uzavretia:25.06.2020
Dátum účinnosti:04.07.2020
Dátum platnosti do:neuvedený

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:526/2020-PR
Rezort:Ministerstvo životného prostredia SR
Objednávateľ:SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica
IČO:36022047
Dodávateľ:Ministerstvo životného prostredia SR v zastúpení Slovenská agentúra životného prostredia
Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica
IČO:00626031
Názov zmluvy:Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO1-SC123-2017-17/11 "Odstraňovanie bariér vo vodnom toku Nitra, VÚ SKN0004, VD Nitra, rkm 59,845" - zmena prílohy 2 - zmena termínu začiatku a ukončenia realizácie hl
ID zmluvy:4836389
Poznámka:zmluva zverejnená druhou zmluvnou stranou dňa 30.06.2020 https//www.crz.gov.sk/index.php?ID=4825528&l=sk

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 0,00 €
Celková čiastka: 0,00 €
Vystavil: SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Zobrazenia: 1x