PRÍKAZNÁ ZMLUVA

Dátum:

Dátum zverejnenia:03.09.2020
Dátum uzavretia:18.08.2020
Dátum účinnosti:04.09.2020
Dátum platnosti do:30.09.2020

Príloha:

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:prikazna_jutho
Rezort:Slovenská akadémia vied
Objednávateľ:Slovenská akadémia vied
Štefánikova 49, 814 38 Bratislava
IČO:00037869
Dodávateľ:Haegeman Jutho
Názov zmluvy:PRÍKAZNÁ ZMLUVA
ID zmluvy:4944306
Poznámka:Príkazca sa zaväzuje zaplatiť príkazníkovi za<br /> vykonanie príkazu uvedeného v čl. 1 ods. 1 tejto zmluvy odmenu vo výške 70,00 € za prečítanie, oboznámenie sa a osvojenie metodiky hodnotenia a za vypracovanie jedného posudku na dotknutý projekt<br /> (Evaluation Form). Zmluvné strany sa dohodli, že odmena je splatná po odovzdaní hodnotiaceho posudku.

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 0,00 €
Celková čiastka: 0,00 €
Publikoval: Slovenská akadémia vied Zobrazenia: 0x