Centrálny register zmlúv

Obec Závod

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. November 2020
Zmluva o výpožičke
2020
Doplnená
0,00 € Slovenská republika - Štatistický úrad SR Obec Závod
4. Apríl 2022
Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 826
09/2022
0,00 € Obec Závod Eva Antálková
11. Apríl 2022
Dodatok č. 5 k nájomnej zmluve uzatvorenej dňa 18.10.2017
Dodatok č. 5
0,00 € Obec Závod Katarína Balážová
22. Apríl 2022
Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov
Nájomná zmluva - Fetyko
0,00 € Obec Závod Vojtech Fetyko a Mariana Fetyková
22. Apríl 2022
Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 824
10/2022
0,00 € Obec Závod Renáta Valachovičová
28. Apríl 2022
Dodatok č. 1 k zmluve o spolupráci
Dodatok č. 1
0,00 € Obec Závod Športový klub Závod
2. Máj 2022
Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 908
11/2022
0,00 € Obec Závod Jaroslav Hanzlík
4. Máj 2022
Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 347
12/2022
0,00 € Obec Závod Blažej Gajda
6. Máj 2022
Dodatok č. 5 k nájomnej zmluve uzatvorenej dňa 11.4.2017
Dodatok č. 5 k nájomnej zmluve uzatvorenej dňa 11.4.2017
0,00 € Obec Závod Ján Mattok
6. Máj 2022
Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 634
13/2022
0,00 € Obec Závod Patrik Šarközy
13. Máj 2022
Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 907
14/2022
0,00 € Obec Závod Branislav Bazala
23. Máj 2022
Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 578
15/2022
0,00 € Obec Závod Ján Cogan
23. Máj 2022
Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 699
16/2022
0,00 € Obec Závod Rudolf Malík
26. Máj 2022
Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov
Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov - Kasala
0,00 € Obec Závod Roman Kasala
26. Máj 2022
Darovacia zmluva
Z-5/2022
0,00 € Slovenská republika - Štatistický úrad Slovenskej republiky Obec Závod
30. Máj 2022
Dohoda o ukončení Nájomnej zmluvy zo dňa 27.4.2017
Dohoda o ukončení Nájomnej zmluvy zo dňa 27.4.2017
0,00 € Obec Závod Maki Works s.r.o.
1. Jún 2022
Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 311
17/2022
0,00 € Obec Závod Zita Hajdinová
3. Jún 2022
Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 943
18/2022
0,00 € Obec Závod Tatiana Stašeková
3. Jún 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
Nájomná zmluva - Záhorácky folklór o.z.
0,00 € Obec Závod Záhorácky folklór (občianske združenie)
7. Jún 2022
Dodatok č. 6 k poistnej zmluve č. 800 401 4315
Dodatok č. 6 k poistnej zmluve č. 800 401 4315
0,00 € ČSOB Poisťovňa, a.s. Obec Závod