Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Marec 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/41/19B/3
154 386,52 € Služby obce Poproč s. r. o., r. s. p. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
24. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/41/060/153
4 279,00 € LOKOMOTÍVA a.s. Košice Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
24. Marec 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 2) - zamestnávateľ
23/41/054/293
342,30 € Občianske združenie pri detských jasliach VČIELKA Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
24. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/41/060/154
4 279,00 € LOKOMOTÍVA a.s. Košice Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
24. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/41/060/157
6 953,36 € LOKOMOTÍVA a.s. Košice Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
24. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/41/060/38
5 990,56 € Gymnázium Štefana Moysesa, Školská 13, Moldava nad Bodvou Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
24. Marec 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/41/19B/24
158 665,45 € Sociálny podnik Košického samosprávneho kraja, s.r.o., r. s. p. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
24. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/41/060/160
7 488,24 € LOKOMOTÍVA a.s. Košice Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
24. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/41/060/150
25 139,20 € LOKOMOTÍVA a.s. Košice Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
24. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/41/060/139
17 116,04 € LOKOMOTÍVA a.s. Košice Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
24. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/41/060/50
4 279,00 € Obec Poproč Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
24. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/41/060/91
8 558,04 € Castellum Cassovia, o. z. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
24. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/41/060/45
2 139,48 € Obec Poproč Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
24. Marec 2023
Dohoda §54, Cesta na trh práce 3 (Opatrenia č. 2)
23/41/054/281
9 635,16 € Obec Veľká Ida Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
24. Marec 2023
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 2
23/41/054/286
4 164,16 € OneClick.Systems s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
24. Marec 2023
Dodatok č. 2 k dohode o poskytnutí finančného príspevku na podporu zamestnávania znevýhodnených UoZ v rámci národného projektu „Chyť sa svojej šance“- Opatrenie č. 3
Dodatok č. 2 k dohode 22/41/054/905
0,00 € Šuchterová s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
24. Marec 2023
Dohoda §59, zamestnávateľ, ŠR
23/41/059/38
11 707,32 € Re - MASS s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
24. Marec 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 2) - zamestnávateľ
23/41/054/292
1 026,90 € Obec Poproč Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
24. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/41/060/204
2 139,48 € Obec Valaliky Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
24. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/41/060/23
2 674,36 € Maják n. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice