Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Máj 2024
Dodatok NP
24/41/054/15-1
0,00 € Mestská časť Košice-Západ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
15. Máj 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/41/060/235
14 127,12 € Ingrid Pastyrčáková - CA Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
14. Máj 2024
Dodatok ŠR
24/41/059/3-1
0,00 € Haspo-tex, s.r.o., r.s.p. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
14. Máj 2024
Dodatok ŠR
24/41/059/11-1
0,00 € Haspo-tex, s.r.o., r.s.p. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
14. Máj 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/41/060/236
3 454,15 € Omega centrum Slovakia s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
14. Máj 2024
Dodatok ŠR
24/41/059/141-1
0,00 € Omega centrum Slovakia s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
13. Máj 2024
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach k Dohode 20/41/54U/24
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach k Dohode 20/41/54U/24
0,00 € Ing. Viera Pamulová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
7. Máj 2024
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2024/ÚPSVR Košice
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2024/ÚPSVR Košice
0,00 € Slovenská konsolidačná, a.s. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
7. Máj 2024
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - NP
24/41/19B/56
9 418,10 € Centrum Pointé, n. o., registrovaný sociálny podnik Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
7. Máj 2024
Dodatok k dohode §19b - ŠR
24/41/19B/12-1
0,00 € Centrála s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
6. Máj 2024
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach k Dohode 22/41/54U/61
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach k Dohode 22/41/54U/61
0,00 € Lenka Haško Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
30. Apríl 2024
Zmluva č. 1/P/2024 o poskytovaní finančného príspevku na úhradu nákladov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa § 73 ods. 2 písm. e) bod 4 zákona č. 305/20005 Z. z.
1/P/2024
19 900,00 € Naše slniečka, n.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
30. Apríl 2024
Zmluva č. 2/P/2024 o poskytovaní finančného príspevku na úhradu nákladov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa § 73 ods. 2 písm. e) bod 4 zákona č. 305/20005 Z. z.
2/P/2024
19 900,00 € Naše slniečka, n.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
30. Apríl 2024
Zmluva č. 3/P/2024 o poskytovaní finančného príspevku na úhradu nákladov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa § 73 ods. 2 písm. e) bod 4 zákona č. 305/20005 Z. z.
3/P/2024
22 050,00 € Centrum pre deti a rodiny DRAK Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
29. Apríl 2024
Dohoda §54, NP Ľudia a hrady – krok k sociálnej ekonomike
24/41/054/1073
212 505,37 € Obec Sokoľ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
29. Apríl 2024
Dohoda §54, NP Ľudia a hrady – krok k sociálnej ekonomike
24/41/054/1012
307 657,06 € Občianske združenie Castrum Thorna Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
29. Apríl 2024
Dohoda §54, NP Ľudia a hrady – krok k sociálnej ekonomike
24/41/054/1068
307 657,06 € Obec Slanec Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
26. Apríl 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/41/060/234
14 127,12 € DEKORT, spol. s r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
26. Apríl 2024
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
24/41/19B/49
69 411,21 € TATRAPOL, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
25. Apríl 2024
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
24/41/19B/48
210 964,64 € AVAL BETA s.r.o. r.s.p. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice