Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Júl 2024
Dohoda – NP Finančné stimuly – Práca na skúšku
24/41/054/1228
1 695,24 € MARKVEL s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
23. Júl 2024
Dohoda - Právo na prvé zamestnanie
24/41/54X/39
6 398,58 € JUDr. Denisa Kvasňovská Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
22. Júl 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/41/054/1223
94,20 € Obec Perín-Chym Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
22. Júl 2024
Dohoda – NP Finančné stimuly – Práca na skúšku
24/41/054/1226
847,62 € Obec Slančík Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
22. Júl 2024
Dohoda - Právo na prvé zamestnanie
24/41/54X/49
6 369,12 € PelvicFyzio s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
22. Júl 2024
Dohoda – NP Finančné stimuly – Práca na skúšku
24/41/054/1225
847,62 € Obec Ruskov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
22. Júl 2024
Dohoda - Právo na prvé zamestnanie
24/41/54X/47
7 911,18 € Moris Slovakia s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
22. Júl 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/41/054/1224
753,60 € Obec Jasov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
22. Júl 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/41/060/241
3 531,78 € REVA Košice reklama s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
19. Júl 2024
Dohoda - Právo na prvé zamestnanie
24/41/54X/43
7 911,18 € Miroslav Janík - PrimeLine Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
19. Júl 2024
Dohoda §59, zamestnávateľ, ŠR
24/41/059/155
3 861,40 € NIKRA s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
19. Júl 2024
Dohoda - Právo na prvé zamestnanie
24/41/54X/51
7 354,80 € REZKE Franchise s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
19. Júl 2024
Dohoda – NP Finančné stimuly – Práca na skúšku
24/41/054/1227
2 542,86 € Obec Slanská Huta Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
18. Júl 2024
Dodatok ŠR
24/41/54X/27-1
0,00 € AUTOSKLO Salaj, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
18. Júl 2024
Dohoda - Právo na prvé zamestnanie
24/41/54X/42
6 987,00 € Mgr. Radovan Spišák, advokát Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
18. Júl 2024
Dohoda §59, SZČO so ZP, ŠR
24/41/059/156
3 861,40 € Ing. Marcela Tornikidis - HELIOS Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
18. Júl 2024
Dohoda - Právo na prvé zamestnanie
24/41/54X/46
29 419,20 € AZARIOVÁ & RUŽBAŠÁN Law firm s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
18. Júl 2024
Dohoda - Právo na prvé zamestnanie
24/41/54X/41
7 354,80 € Mgr. Dalibor Tverďák, advokát Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
17. Júl 2024
Dohoda – Zručnosti zamestnancov – v zmysle schémy DM a mimo schémy
24/41/054/1222
69 547,57 € VAMEX, a.s., Košice Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
17. Júl 2024
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - NP
24/41/19B/64
7 911,19 € Centrum Pointé, n. o., registrovaný sociálny podnik Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice