Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. Apríl 2024
Zmluva č. 3/P/2024 o poskytovaní finančného príspevku na úhradu nákladov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa § 73 ods. 2 písm. e) bod 4 zákona č. 305/20005 Z. z.
3/P/2024
22 050,00 € Centrum pre deti a rodiny DRAK Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
29. Apríl 2024
Dohoda §54, NP Ľudia a hrady – krok k sociálnej ekonomike
24/41/054/1073
212 505,37 € Obec Sokoľ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
29. Apríl 2024
Dohoda §54, NP Ľudia a hrady – krok k sociálnej ekonomike
24/41/054/1012
307 657,06 € Občianske združenie Castrum Thorna Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
29. Apríl 2024
Dohoda §54, NP Ľudia a hrady – krok k sociálnej ekonomike
24/41/054/1068
307 657,06 € Obec Slanec Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
26. Apríl 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/41/060/234
14 127,12 € DEKORT, spol. s r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
26. Apríl 2024
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
24/41/19B/49
69 411,21 € TATRAPOL, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
25. Apríl 2024
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
24/41/19B/48
210 964,64 € AVAL BETA s.r.o. r.s.p. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
24. Apríl 2024
Dodatok ŠR
24/41/059/59-1
0,00 € Centrála s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
24. Apríl 2024
Dodatok ŠR
24/41/059/58-1
0,00 € Centrála s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
23. Apríl 2024
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
24/41/19B/46
42 381,40 € Budimírske služby s.r.o., registrovaný sociálny podnik Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
23. Apríl 2024
Dohoda §59, SZČO so ZP, ŠR
24/41/059/143
6 931,68 € František Viktorius - VIKMAR Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
22. Apríl 2024
Dohoda §59, zamestnávateľ, ŠR
24/41/059/142
6 479,60 € Viktória Dance Servis s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
22. Apríl 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/41/054/870
150,72 € Mestská časť Košice-Staré Mesto Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
19. Apríl 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/41/054/869
904,32 € Obec Nováčany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
19. Apríl 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/41/054/879
10 550,40 € Obec Kecerovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
19. Apríl 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/41/054/876
150,72 € Obec Slanské Nové Mesto Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
19. Apríl 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/41/054/871
1 205,76 € Obec Vtáčkovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
19. Apríl 2024
Dodatok ŠR
24/41/060/9-1
0,00 € VENERE s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
19. Apríl 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/41/054/872
5 275,20 € Obec Boliarov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
19. Apríl 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/41/054/878
301,44 € Obec Beniakovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice