Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Jún 2024
Dohoda o urovnaní č.199/141/2024 uzatvorená podľa §51 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
Dohoda o urovnaní č.199/141/2024
0,00 € Regnum Bavaria s.r.o. Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny
12. Jún 2024
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - NP
24/41/19B/59
15 068,96 € Budimírske služby s.r.o., registrovaný sociálny podnik Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
12. Jún 2024
Dodatok k dohode §19b - NP
24/41/19B/40-1
0,00 € GombIda s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
12. Jún 2024
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - NP
24/41/19B/58
42 381,45 € GombIda s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
12. Jún 2024
Dodatok k dohode §19b - NP
24/41/19B/41-1
0,00 € Luga Building, s.r.o. - r.s.p. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
11. Jún 2024
Dodatok k dohode §19b - NP
24/41/19B/20-2
0,00 € Fajnoty s. r. o. r. s. p. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
10. Jún 2024
Dodatok k dohode §19b - NP
24/41/19B/32-1
0,00 € Centrum Pointé, n. o., registrovaný sociálny podnik Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
10. Jún 2024
Dodatok k dohode §19b - NP
24/41/19B/16-1
0,00 € Budimírske služby s.r.o., registrovaný sociálny podnik Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
10. Jún 2024
Dodatok k dohode §19b - NP
24/41/19B/46-1
0,00 € Budimírske služby s.r.o., registrovaný sociálny podnik Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
10. Jún 2024
Dodatok k dohode §19b - NP
24/41/19B/47-1
0,00 € CYCLING PROJECT STUDIO, s.r.o., r.s.p. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
10. Jún 2024
Dodatok k dohode §19b - NP
24/41/19B/19-1
0,00 € Paterson Group s. r. o. R.S.P. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
10. Jún 2024
Dodatok k dohode §19b - NP
24/41/19B/17-1
0,00 € Občianske združenie Integrujeme r. s p. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
10. Jún 2024
Dodatok k dohode §19b - NP
24/41/19B/42-1
0,00 € NÁRODNÉ POKLADY, registrovaný sociálny podnik Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
10. Jún 2024
Dodatok k dohode §19b - NP
24/41/19B/12-2
0,00 € Centrála s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
7. Jún 2024
Dodatok k dohode §19b - NP
24/41/19B/30-1
0,00 € ALLEGRIA KOŠICE ISP s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
7. Jún 2024
Dodatok k dohode §19b - NP
24/41/19B/31-1
0,00 € ALLEGRIA KOŠICE ISP s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
5. Jún 2024
Dodatok k dohode §19b - NP
24/41/19B/24-1
0,00 € SWEET REVELATION s.r.o., r.s.p. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
4. Jún 2024
Dodatok ŠR
24/41/060/156-1
0,00 € Bc. Ivan Varga - Zipizappe Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
3. Jún 2024
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach
KE/OE/SP/POH/2024/2450
2 086,00 € Jaroslav Pandoščák Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
31. Máj 2024
Dohoda – Zručnosti zamestnancov – v zmysle schémy DM a mimo schémy
24/41/054/1190
66 193,00 € Záchranná služba Košice Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice