Centrálny register zmlúv

Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. September 2015
Zmluva o dielo
ÚVTOS a ÚVV -2-51/32-2015
39 999,00 € SPEEDEX SLOVAKIA, s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
6. December 2023
Rámcová dohoda o dodávkach cukru a cukroviniek 3
č. ÚVTOSaÚVV-00028/36-LO-2023-103
39 200,00 € GLOBUS, spol. s r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
8. December 2022
Rámcová dohoda o dodávkach korenín
ÚVTOSaÚVV -01813/36-LO-2022-30
38 399,00 € GLOBUS spol. s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
6. Jún 2023
Rámcová dohoda o dodávkach cukru a cukroviniek 2
ÚVTOSaÚVV-00028/36-LO-2023-72
37 890,00 € GLOBUS spol. s r. o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
6. December 2022
Rámcová dohoda o dodávkach cukru a cukroviniek
ÚVTOSaÚVV -01813/36-LO-2022-36
37 889,00 € GLOBUS spol. s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
6. Október 2021
Zmluva o dielo
ÚVTOSaÚVV-nh-91-1/36-2021
37 606,07 € IMD & design spol, s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
9. Marec 2022
Rámcová dohoda dodávkach cestovín
ÚVTOSaÚVV-2022/04469/LO
Doplnená
37 191,63 € MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
29. Máj 2015
Zmluva o dielo
Zmluva o dielo č. 2-31/32-2015
37 128,00 € Insspol s.r.o., Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
21. August 2018
Zmluva o dielo
ÚVTOS a ÚVV -nh-78-1/36-2018
36 973,62 € Ľubomír Psota - FAČÁK a spol Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
16. Január 2024
Rámcová dohoda o dodávkach spracovaného ovocia a zeleniny 3
č.ÚVTOSaÚVV -00028/36-LO-2023-108
36 293,00 € GLOBUS, spol. s r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
11. November 2015
Zmluva o dielo
ÚVTOS a ÚVV -2-67/32-2015
35 642,02 € EMINENT-S, s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
8. Jún 2020
Servisná zmluva o dielo
ÚVTOSaÚVV-79/32-2020
34 704,00 € KONE s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
9. Október 2023
Rámcová dohoda o dodávkach pekárenských zmesí 4
ÚVTOSaÚVV-00028/36-LO-2023-93
32 908,80 € Alimpek s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
9. Máj 2018
Rámcová dohoda o dodávkach cestovín
ÚVTOSaÚVV-ost-2-18/36-2018
Doplnená
32 682,17 € GLOBUS spol s r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
22. December 2023
Rámcová dohoda o dodávkach elektroinštalačného materiálu
č. ÚVTOSaÚVV-05811/36-LO-2023
32 436,92 € ELEKTROMASMART s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
25. Apríl 2014
Zmluva o dielo
ÚVTOSaÚVV-2-34/32-2014
32 304,08 € INSSPOL inštalačná stavebná spoločnosť s r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
9. Február 2023
Rámcová dohoda o dodávkach pekárenského tovaru
ÚVTOSaÚVV-00028/36-LO-2023-53
30 786,00 € PENAM SLOVAKIA, a.s. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
26. Jún 2023
Zmluva o likvidácii biologicky rozložiteľného odpadu a kalov
ÚVTOSaÚVV-02514/36-LO-2023
30 000,00 € BP AGRO – CENTRUM, spol. s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
4. September 2013
ZMLUVA O DIELO
2-40/32-2013
29 640,00 € ELEKTRO GLOBAL SLOVAKIA, s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
15. Marec 2023
Rámcová dohoda o dodávkach pekárenských zmesí
ÚVTOSaÚVV-00028/36-LO-2023-62
29 412,24 € Alimpek s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov