Centrálny register zmlúv

Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Júl 2023
DOHODA O GRANTE PRE PROGRAM ERASMUS+
2023-1-SK01-KA122-VET-000131539
103 249,00 € Stredná odborná škola obchodu a služieb Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
18. Júl 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU na: Projekt s viacerými prijímateľmi v rámci programu ERASMUS+
2022-1-SK01-KA121-SCH-000066281
Doplnená
101 895,00 € International House Bratislava, s.r.o. Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
28. Jún 2023
DOHODA O GRANTE PRE PROGRAM ERASMUS+
2023-1-SK01-KA121-VET-000120862
101 830,00 € Stredná odborná škola chovu koní a služieb - Lótenyésztési és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Štúrova 74, Šaľa Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
7. Júl 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU na: Projekt s jedným prijímateľom v rámci programu ERASMUS+
2022-1-SK01-KA121-VET-000054124
Doplnená
101 660,00 € Obchodná akadémia, Bolečkova 2, Nitra Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
13. Júl 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU na: Projekt s jedným prijímateľom v rámci programu ERASMUS+
2022-1-SK01-KA121-VET-000060219
Doplnená
101 480,00 € Stredná priemyselná škola elektrotechnická Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
7. Október 2021
Zmluva o poskytnutí grantu na: Projekt s jedným príjemcom v rámci programu Erasmus+
2021-1-SK01-KA122-VET-000016950
100 372,00 € Spojená škola Kollárova 17, Sečovce Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
12. Júl 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU na: Projekt s jedným prijímateľom v rámci programu ERASMUS+
2022-1-SK01-KA121-SCH-000062708
Doplnená
98 940,00 € Evanjelické gymnázium Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
15. Jún 2023
DOHODA O GRANTE PRE PROGRAM ERASMUS+
2023-1-SK01-KA121-ADU-000126628
98 800,00 € Žilinská univerzita v Žiline Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
27. September 2021
Zmluva o poskytnutí grantu na: Projekt s jedným príjemcom v rámci programu Erasmus+
2021-1-SK01-KA121-VET-000006465
Doplnená
97 981,00 € Súkromná Spojená škola EDUCO Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu, o.z.
7. Júl 2023
DOHODA O GRANTE PRE PROGRAM ERASMUS+
2023-1-SK01-KA121-VET-000124857
97 550,00 € Stredná odborná škola technická Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
14. Júl 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU na: Projekt s jedným prijímateľom v rámci programu ERASMUS+
2022-1-SK01-KA121-VET-000066104
97 360,00 € Stredná odborná škola informačných technológií Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
12. Júl 2023
DOHODA O GRANTE PRE PROGRAM ERASMUS+
2023-1-SK01-KA121-VET-000143846
95 300,00 € Stredná zdravotnícka škola Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
27. September 2021
Zmluva o poskytnutí grantu na: Projekt s jedným príjemcom v rámci programu Erasmus+
2021-1-SK01-KA131-HED-000003756
Doplnená
94 296,00 € Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu, o.z.
23. Jún 2023
DOHODA O GRANTE PRE PROGRAM ERASMUS+
2023-1-SK01-KA121-VET-000116683
Doplnená
94 129,00 € Stredná zdravotnícka škola Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
6. Júl 2023
DOHODA O GRANTE PRE PROGRAM ERASMUS+
2023-1-SK01-KA121-VET-000136048
94 025,00 € Stredná odborná škola obchodu a služieb – Kereskedelmi és Szolgáltatóipari Szakközépiskola Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
4. Júl 2023
DOHODA O GRANTE PRE PROGRAM ERASMUS+
2023-1-SK01-KA121-VET-000127437
93 627,00 € Stredná zdravotnícka škola Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
22. December 2022
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti informačno-komunikačných technológií
102022
93 040,00 € Ivan Radimák IR biznis Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
6. Júl 2023
DOHODA O GRANTE PRE PROGRAM ERASMUS+
2023-1-SK01-KA121-VET-000125546
92 715,00 € Obchodná akadémia Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
22. Jún 2023
DOHODA O GRANTE PRE PROGRAM ERASMUS+
2023-1-SK01-KA122-VET-000131443
92 469,00 € Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
4. Júl 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU na: Projekt s jedným prijímateľom v rámci programu ERASMUS+
2022-1-SK01-KA121-VET-000057460
92 030,00 € Hotelová akadémia, Južná trieda 10, Košice Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu